torsdag 30 april 2015

Kulttuuriperintöpedaa Arbiksessa - Kulturarvspeda på Arbis

Historisk verkstad på Arbis. / Historian työpaja Arbiksella.

Igår var det dags att hålla en verkstad om 'Det forntida Egypten' för högstadieelever på Arbis. Uppläggningen var följande: presentation, test, paus, verkstad: manus, pyssel och foto med smartphones samt utvärdering.

Först berättade jag litet om temat, Egyptens historia och periodisering, vi såg på några webbsidor och böcker. Därefter gjorde vi Medelhavsmuseets test om hur mycket ens hjärta väger (som finns på museets pysselsida) samt tog en liten paus.

Följande del var själva verkstaden, då vi först skrev manus till en berättelse anknutet till temat: det handlade om bland annat ormgudinnor och faraoner. Sedan gjorde vi en enkel storyboard och började rita och klippa ut sådant vi behövde för att göra en kort animation eller fotoserie på basis av manuset. Vi utnyttjade igen Medelhavsmuseet material på webben. Gruppen på dryga tio personer var indelad i två mindre grupper (i en av dessa deltog även läraren) och arbetet förlöpte väl. Deltagarna upplevde förhoppningsvis att verkstaden gav dem något.

Historisk verkstad på Arbis. / Historian työpaja Arbiksella.

Eilen vedin työpajaa 'Muinaiseen Egyptiin' liittyen yläkoululaisryhmän kanssa Arbiksella. Rakenne oli seuraava: taustaa, testi, tauko (5 min.), paja: käsikirjoitus, tehtävää ja valokuvausta älypuhelimilla sekä palautteen keruu.

Aluksi kerroin vähän teemasta, Egyptin historiasta ja näytin aikajanan, katsoimme internetsivuja ja kirjoja. Seuraavaksi teimme Medelhavsmuseetin testin: kuinka kevyt on sydämesi (löytyy museon tehtävä-sivuilta), sekä pidimme lyhyen tauon.

Seuraava osio oli itse paja, jolloin kirjoitimme ensin käsikirjoituksen kertomukselle, joka liittyi teemaan, muun muassa käärmejumalattarista ja faaraoista. Tämän jälkeen teimme yksinkertaisen storyboardin ja piirsimme och leikkasimme tarinalle tarvittavat rekvisiitat lyhyelle animaatiolle tai kuvasarjalle käsikirjoitukseen liittyen. Hyödynsimme jälleen Medelhavsmuseetin materiaaleja verkossa. Ryhmä koostui reilusta kymmennestä hengestä ja olimme jakautuneet kahteen ryhmään (opettaja mukaanlukien) ja työ sujui hyvin. Osallistujat kokivat toivottavasti, että paja oli antoisa.

fredag 24 april 2015

"Nuoret ja museo" -koulutus Kotkassa - utbildningen "De unga och museet" i Kotka

Hur skall vi få ungdomar att besöka museer? Denna fråga och många flera som tangerade temat ”De unga och museet” diskuterades på utbildningsdagen i Kotka 22.4, där Tmi Eva Ahl agerade som sakkännare. Utbildningen arrangerades av Kymmenedalens museum (Kymenlaakson museo) i museicentret Vellamo, där museet huserar tillsammans med det statliga Havsmuseet. För tillfället bygger Kymmenedalens museum en ny utställning. Målgruppen för utbildningsdagen var personer inom branschen i Kymmenedalens område. Seminariet lockade ett tjugotal deltagare. Nedan följer en noggrannare rapport över de föredrag jag åhörde.

Tmi Eva Ahl sai kutsun osallistua ja luennoida "Nuoret ja museo" -koulutuspäivänä Kotkassa 22.4.2015. Tilaisuuden järjesti Kymenlaakson museo museokeskus Vellamossa. Noin 20 hengen voimin kuulimme sekä draamatyöpajoista, kulttuuriperintöpedasta että nuorten omia mielipiteitä museoista. Päivä oli hyvin mielenkiintoinen. Alla tarkempi esitys ruotsiksi niistä teemoista, joita itse olin mukana kuulemassa. Kiitos järjestäjille, oli kunnia saada olla mukana!

Dagen inleddes med morgonkaffe, varpå dramaregissören och museipedagogen Irja Ahtovirta berättade om ett projekt i Kouvola kallat ”Hör mig” (Kuule mua). Projektet var dramapedagogiskt och man samarbetade med 20 stycken 8:e klasser och deras modersmålslärare i Kymmenedalen. Tanken var att de unga skulle granska sin identitet i länet och på sina hemorter, i sina hem. Texterna gjordes till ett manus, som blev ett drama med fyra olika uppvisningar, ett hörspel och mycket mer. De unga fick även skriva kritik över uppvisningarna i lokaltidningarna och man samlade in feedback för helheten. Resultatet var med andra ord mycket lyckat. Projektet finansierades av Finska kulturfonden i Kymmenedalen. Vi får hoppas att dylika projekt även arrangeras i framtiden!

Härefter följde mitt föredrag, då jag berättade om olika aspekter på kulturarvspedagogik och presenterade olika projekt jag deltagit i under årens lopp, olika verkstäder och arkeopedagogiska och arkivpedagogiska projekt. Det blev god diskussion och jag hoppas många fick något ut av min presentation.

Efter lunchen fick de unga själv höja sin röst. Två representanter för Kotkas ungdomsfullmäktige (Kotkan NuVa), Ilona Nurminen och Martta Roininen, berättade kort om sin bakgrund och sedan om olika projekt de genomfört, bland annat motionsklubben ”Höntsä” och en årlig självständighetsgala som lockar så mycket som 300 ungdomar varje år. Sedan presenterades deras syn på kultur närmare: de tycker kultur är viktigt, men att det finns för litet program för tonåringar. Bibliotekens sagostunder för barn är bra program, men vad kan sedan arrangeras för dem som blir för gamla för sagorna? Då det gäller museerna är det ytterst viktigt att personer under 18 år har gratis inträde, varpå tröskeln för ett museibesök är låg. Man kunde arrangera temadagar för unga, tyckte de också. Det är även viktigt att själv få pröva dräkter, fotografera, ”göra själv” och lyssna på olika ljudvärldar. Det var nyttigt för oss proffs på plats att få höra detta av ungdomarna själva!

Utbildningsdagen fortsatte ytterligare med aspekter på drama och museipedagogik, men tyvärr måste jag bege av hemåt mot huvudstadsregionen igen. En mycket intressant dag och det var en ära att få delta! Tack till arrangörerna!

fredag 17 april 2015

Pilgrimer i Tammerfors - Pyhiinvaeltajia Tampereella

Igår var det dags att ta sig till Tammerfors och Vapriikki, för att se utställningen om medeltida och moderna pilgrimsfärder. 7-åringen och 6-åringen kom med på resan och efter en efterlängtad snabbmatslunch var de redo att besöka utställningen med sin mamma. Utställningen är ett måste för alla som vill få en uppfattning om livet på medeltiden överlag. Den bör naturligtvis flankeras av det nya verket om pilgrimsfärder, som i våras utgavs på SKS.

Utställningen överträffade våra förväntningar: man har inte sparat på färg, form, ljus och mörker. Föremål visas så långt som från Storbritannien, sida vid sida med medeltida föremål ur finländska och svenska samlingar. Jag hade längtat efter att se många av de berömda finländska senmedeltida altaren och helgonbilderna, och jag behövde inte bli besviken. Jag slogs av hur stort altarskåpet från Urdiala är och hur liten madonnabilden från samma tid är i jämförelse med det först nämnda altarskåpet. I och med att man kunde se Urdialas altarskåp även bakifrån, fick jag för första gången se den vackra ängeln och jungfrun på dörrarna, som avbildar Jungfru Marie bebådelse. I litteraturen är det svårt att få en uppfattning om just de respektive religiösa verkens storlek. Flera olika reliker visades upp, till och med en nyförvärvad (Heliga Birgitta), som prof. Taavitsainen (Åbo universitet) nyligen fick av birgittasystrarna i Rom! Många medeltida pilgrimsmärken finns även framme. I slutet fick vi också se en vitrin med exempel på föremålskulturen från moderna vandringar - mycket bra: flaskor med heligt vatten, moderna santiagosnäckskal, helgonbilder etc.

De olika aspekterna av pilgrimsfärder var väl belysta i korta och koncisa texter, som sig bör. Moderna votivgåvor och parafernalia från moderna pilgrimsfärder sida vid sida med de medeltida materialet påminde om den tusenåriga traditionen som ännu är livskraftig och till och med har upplevt en renässans även i Norden i samband med den ekumeniska trenden. Barnen fick samla stämplar i sina pilgrimspass i 'kapellen' och också pröva att klä sig i pilrgrimsdräkter, vilket var mycket lyckat. Passet visades upp i infon och i utbyte fick man en pins, som båda barnen stolt bar på bröstet iväg till skolan idag. Med andra ord rekommenderas ett besök i utställningen varmt både för gammal och ung: och ni har gott om tid på er - den är öppen till oktober i år!

Kävimme eilen lasten kanssa katsastamassa Vapriikin uutta näyttelyä keskiaikaisista ja moderneista pyhiinvaelluksista ja koimme monta oivallusta. Lasten mielestä oli erittäin kiinnostavaa saada kerätä pyhiinvaeltajien leimoja ja lunastaa infosta oma pyhiinvaelluspinssi. Värikäs, kaunis ja kohtuudella tietoa tuputtava, esinerikas näyttely oli mitä mahtavin, joten suosittelen lämpimästi käyntiä Tampereella. Teillä on rutkasti aikaa: näyttely on auki lokakuuhun 2015 saakka!

söndag 12 april 2015

Verk om medeltidens Vanda nu publicerat! Keskiajan Vantaasta asiaa nyt myös ruotsiksi!

I fredags var jag på bokutgivning i Vanda stadshus, eftersom Tmi Eva Ahl deltog i att skapa den svenska översättningen av Tapio Salminens verk om det medeltida Vanda från år 2013. Ett fyrtiotal gäster var på plats och vi började den vackra morgonen med kaffe och croissant. Därefter inleddes tillställningen med tal av Vanda historiekommittées ordförande, Kaarina Dromberg, författaren, magister Tapio Salminen och några korta ord av undertecknad. I cirka en timme fortsatte vi diskutera boken och många goda synpunkter på den. Dess betydelse och framtida bruk ventilerades också. Verkligen lyckat och stort tack även till arkeolog Andreas Koivisto, som också varit med om att redigera boken. Tack till Vanda stadsmuseum för ett fantastiskt smidigt och roligt projekt som nu fick en värdig fest! Grattis till Tapio!

Perjantaina osallistuin kirjanjulkistamistilaisuuteen, koska Tmi Eva Ahl osallistui ruotsinkielisen käännöksen Tapio Salmisen teoksesta keskiajan Vantaasta (ilmestyi 2013) luomiseen. Nelisenkymmenen vieraan voimin aloitimme aurinkoisen aamun kahvilla ja kroisantilla. Tämän jälkeen seurasi puheita: Vantaan historiatoimikunnan puheenjohtaja, Kaarina Dromberg, kirjailija, maisteri Tapio Salminen sekä allekirjoittanut lausuimme muutaman sanan. Noin tunnin ajan keskustelu jatkui salissa ja pohdittiin monta hyvää näkökulmaa kirjaan liittyen sekä keskustelimme sen käytöstä. Tilaisuus oli todella onnistunut ja kiitos myös arkeologi Andreas Koivistolle, joka hänkin osallistui kirjan toimittamiseen. Kiitos Vantaan kaupunginmuseolle loistavan sujuvasta ja hauskasta yhteistyöstä, joka nyt sai ansaitsemansa päätöksen. Onnea Tapiolle!

onsdag 1 april 2015

Glad påsk - hyvää pääsiäistä!

Tmi Eva Ahl kommer inte att ta emot några större uppdrag längre i år, 2015, eftersom jag har fått ett helårs stipendium post doc av Nylands Nation vid Helsingfors universitet. Med ödmjuk tacksamhet börjar jag därmed sammanställa professor Gunvor Kerkkonens (1903-2002) arkiv och skriva en artikel om henne och hennes man, historikern Martti Kerkkonen (1905-1990) fram till januari 2016. Men hör er gärna modigt för även i framtiden om mindre uppgifter för firman. Glad påsk!

Tmi Eva Ahl ei ota enää tänä vuonna 2015 vastaan suurempia työtehtäviä, koska olen saanut vuoden mittaisen post doc -apurahan Nylands Nation vid Helsingfors universitet -osakunnaltani. Nöyrimmät kiitokset! Alan näin ollen kokoamaan professori Gunvor Kerkkosen (1903-2002) arkistoa sekä kirjoittamaan artikkelia hänestä ja hänen miehestään, historioitsija Martti Kerkkosesta (1905-1990) tammikuuhun 2016 saakka. Teen edellen mielelläni pienempiä töitä firmallani, joten ottakaa vaan edelleen yhteyttä rohkeasti. Hyvää pääsiäistä!

En tidigare artikel jag skrivit om Gunvor Kerkkonen kan läsas i Mirator, jossa voi lukea aiemmin kirjoittamani artikkeli Gunvor Kerkkosesta.