tisdag 23 mars 2021

Distansstudier i coronatider - Etäopintoja koronan aikaan


Mer kompetens behändigt genom distansstudier: 2 sp om bedömning inom Steinerpedagogiken avklarat! / Lisä-osaamista kätevästi etäopintojen avulla: 2 op arvioinnista Steinerkasvatuksessa suoritettu!

Det finns alltid ett behov att utveckla ens kunnande och under dessa coronatider på distans har också jag fortbildat mig hemifrån. På hösten fortsatte jag med mina teologistudier och nu på vårterminen går jag en kurs i digitalt lärande. På hösten började också en distanskurs om bedöming inom Steinerpedagogiken. Kursen förverkligades av Snellman-korkeakoulu och man kunde avlägga antingen 1 eller 2 studiepoäng. Att avlägga 2 poäng krävde en aning mer, men jag tyckte det var värt mödan. I Steinerpedaogiken läggs också tyngd på formativ (verbal) bedömning vid sidan av summativ (med siffror), vilket jag tyckte var en viktig sak att lära mig. Det var trevligt att ventilera tankar kring bedömning med andra lärare eller lärarstuderande och jag är nöjd av att ha deltagit i kursen. Hjärnan hålls också i trim av att få nya kompetenser. Jag kan rekommendera distansstudier å det varmaste!

Aina voi oppia uutta ja etenkin nykyisen pandemian aikaan voi suorittaa etäopintoja. Minäkin olen hankkinut lisää osaamista kotoa käsin. Syksyllä jatkoin teologian opintojani ja nyt keväällä käyn digitaalisen opettamisen kurssia. Syksyllä aloitin lisäksi etäkurssin arvioinnista Steinerkasvatuksessa. Kurssin järjesti Snellman-korkeakoulu ja oli mahdollista suorittaa joko 1 tai 2 opintopistettä. 2:n op:n suorittaminen vaati hieman lisätyötä, mutta mielestäni se oli sen arvoista. Steinerkasvatuksessa formatiivinen (verbaalinen) palaute on tärkeää summatiivisen (numero-arvosanan) arvioinnin ohessa. Tämä oli mielestäni tärkeä asia sisäistää. Oli mukavaa vaihtaa ajatuksia arvioinnista muiden opettajien tai opettajaksi opiskelevien kanssa, ja olen tyytyväinen siihen, että osallistuin kurssiin. Aivot pysyvät virkeänä uutta osaamista hankkiessa. Voin lämpimästi suositella etäopintoja!

tisdag 22 december 2020

God jul och gott nytt år 2021! / Hyvää joulua ja onnllista uutta vuotta 2021!

Ett enormt tack till alla samarbetspartners för året som gått!
År 2020 har varit ett märkligt år. Covid-19 slog hårt mot hela världen och i Finland särskilt hårt mot restaurang- och kulturbranschen. Jag kan inte heller längre konsultera min far i mångt och mycket då han gick bort i början av året. Trots allt gick Tmi Eva Ahls projekt med ett stadigt lunk framåt. Jag är tacksam!
God jul och gott nytt (bättre) år 2021!

Suuri kiitos kaikille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta!
Vuosi 2020 on ollut merkillinen. Covid-19 pisti koko maailman polvilleen, ja Suomessa etenkin ravintola- ja kulttuurialaa. Lisäksi en ole enää voinut konsultoida isääni kaiken laisten asioiden suhteen koska hän siirtyi ajasta ikuisuuteen vuoden alussa. Kaikesta huolimatta Tmi Eva Ahlin projektit etenivät tasaiseen tahtiin. Olen kiitollinen!
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

Önskar / toivottaa Eva / Tmi Eva Ahl
Foto/ Kuva: EAW 2020.

onsdag 14 oktober 2020

Diger biografisk antologi om arkeologieprofessor Kivikoski - Laaja biografinen antologia arkeologian professori Kivikoskesta

Professor Ella Kivikoski (1901-1990) var första kvinnliga professor vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet år 1948, i arkeologi. Hon undervisade flera generationer av studeranden och skrev betydande verk om Finlands förhistoria och särskilt järnåldern.

För drygt fem år sedan tog docenterna Minna Silver och Pirjo Uino kontakt med mig och frågade om jag ville delta i en biografisk antologi om henne. Och nu har den äntligen utkommit på förlaget Sigillum! Det var en ära att få medverka! Boken kan beställas här. Min artikel "Ella Kivikosken näkökulmia Hämeen ja Suomen viikinki- ja ristiretkiaikaan" finns på sidorna 451-481. Boken har över 600 sidor inalles. I forskaryrket ingår utan tvekan att ha ett enormt tålamod. Från den punkt man lämnar texten för redaktion kan processen tills den utkommer ta flera år i anspråk. Tack Minna och Pirjo för ett fantastiskt redaktionsarbete och kämparanda!

Professori Ella Kivikoski (1901-1990) oli ensimmäinen Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan naisprofessori vuonna 1948, alanaan arkeologia. Hän opetti monta sukupolvea opiskelijoita ja kirjoitti merkittäviä teoksia Suomen esihistoriasta ja etenkin rautakaudesta.

Runsaat viisi vuotta sitten dosentit Minna Silver ja Pirjo Uino ottivat yhteyttä minuun ja kysyivät, mikäli haluan osaalistua biografiseen antologiaan Kivikoskesta. Ja nyt se on vihdoin ilmestynyt Sigillumin kustantamana! Oli kunnia saada olla mukana! Kirjan voi tilata täältä. Artikkelini "Ella Kivikosken näkökulmia Hämeen ja Suomen viikinki- ja ristiretkiaikaan" löytyy sivuilta 451-481. Kirja on yli 600-sivuinen. Tutkijan ammaattiin kuuluu vääjäävästi olla kärsivällinen. Siitä pisteestä, kun jättää tekstin toimittajille, prosessi saada se painoon voi viedä vuosia. Kiitos Minna ja Pirjo upeasta toimitustyöstä ja tarmosta!

Läs mer i - Lue lisää teoksessa:
Silver, Minna & Uino, Pirjo (toim.) 2020: Tiedenainen peilissä. Arkeologian professori Ella Kivikosken elämä ja tutkimuskentät. Sigillum: Turku.

torsdag 10 september 2020

En första eMuseostig på museet - Ensimmäinen eMuseopolku museolla

I augusti var det dags för mig att också testa att göra en eMuseostig på min arbetsplats, Hertonäs gårds museum. Vi har fått rätt att använda eMuseogränssnittet Tarinatallennin (skapat av Momeo Oy) via vårt medlemsskap i Finlands hembygdsförbund. Redan på våren deltog jag i en distanskurs för att kunna göra stigar. Jag valde först att göra en stig för hela familjen med djurtema och samtidigt en presentation av museet och historia. Hittills har appen besökts 44 ggr på finska och 3 ggr på svenska sedan jag lanserade den 20.8.2020. Trevligt! Man kan besöka museets område i fält och få infon, men man kan också besöka appen på distans hemifrån, och få tillgång till nya och gamla foton och texter som presenterar museiområdet. Man kan välja att använda appen på finska, svenska eller engelska. Välkommen att testa rutten, klicka här!

Elokuussa oli aika testata myös eMuseopolun tekoa työpaikallani, Herttoniemen kartanon museolla. Olemme saaneet oikeuden käyttää eMuseo-työkalua Tarinatallenninta (Momeo Oy:n luoma) Kotiseutuliiton jäsenyytemme kautta. Jo toukokuussa olin mukana mukavalla etäkurssilla tähän liittyen. Ensimmäiseksi valtsin tehdä polun koko perheelle eläinteemalla ja samalla esittelin museota ja historiaa. Tähän mennessä applikaatiota on ladattu 44 kertaa suomeksi ja 3 kertaa ruotsiksi siitä saakka kuin lanseerasin sen, 20.8.2020. Mukavaa! Voi vierailla museon alueella paikan päällä ja saada infoa, mutta lisäksi voi käyttää appia etänä kotoa, ja nähdä uusia ja vanhoja kuvia ja tekstejä, jotka esittelevät museoaluetta. Voi valita mikäli käyttää appia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tervetuloa testaamaan polkua, klikkaa tästä!


Det fyrkantiga lusthuset i ändan av Hertonäs gårds barockpark. I parken finns en eMuseostig som man kan testa. I framtiden försöker jag skapa också andra stigar. / Herttoniemen barokkipuiston päädyssä sijaitsee neliskulmainen huvimaja. Puistossa on eMuseopolku, jota voi testata. Tulevaisuudessa yritän luoda tänne myös muita polkuja. Foto / Kuva: EAW 2020.

lördag 18 juli 2020

Nya och gamla utställningar i Västra Nyland 2020


Det var dags att uppleva Västra Nyland, modell sommaren 2020. Hangö frontmuseum var särskilt spännande, tyckte Emil (8 år). / Oli jälleen aika kokea Länsi-Uusimaa, mallia 2020. Hangon rintamamuseo oli erityisen jännittävä, tuumi Emil (8 v.) (yhteenveto suomeksi alimpana). Foton / Kuvat: EAW 2020.

Årets turné i Västra Nyland var rik på upplevelser. Vi lyckades simma i ett algfritt hav i Hangö - plagen levererar! Vi tog oss ett tidigt morgondopp, så vi fick bada tämligen privat. Men Hangö museum var stängt, trots att vi besökte staden en torsdag och klockan var över 11. Det är andra året i rad museet är omöjligt att nå. På dörren och reklamerna utanför museet SAKNAS all info om öppethållning. Skulle man till att stå utanför museet och börja googla? Minuspoäng! Så årets utställning, som utlovade vrakfynd, blev inte vår grej. I egenskap intendent för ett litet museum ser jag till att vi har info på nätet, men även helt fysiskt PÅ DÖRREN, om när museet är öppet. Nej Hangö, inte så här!

Hangö frontmuseum var däremot en hit - igen. Och nu hade hela utställningen förnyats med nya texter och rikt illustrerade och välredigerade plancher, och var verkligen en informativ och fin upplevelse! Nyhetsklipp och Mannerheims tal på radio bidrog till ljudvärlden, som ändå inte var överväldigande. Valet av föremål sträckte sig från välbyggda miniatyrer, hemmafrontens kost, njutningsmedel och plagg till soldaternas vapen och uniformer, kirurgiska verktyg och lottornas gästböcker. Vi fick även ny kunskap om de senaste årens utgrävningar av lämningar från kriget såsom sovjetiska soldaters gravar. Fullträff! Den vänliga och kunniga personalen bidrog till en rik upplevelse. Korsun Den Gyllene freden, som hyst svenska frivilliga, gav en påminnelse om den allmänmänskliga hembygdskärleken - den var ju uppkallad efter den berömda krogen i Stockholms Gamla stad som också storheter som Bellman frekventerade på sin tid.


Barnen förundrade sig över det "starka teet" i kopparna i Ekenäs museum. / Lapset ihmettelivät kuppien "vahvaa teetä" Tammisaaren museossa.

Vi besökte också Ramsholmen och badstranden där en tidig morgon. Lummigheten var inbjudande som vanligt. På Ekenäs museum (Ekta) handlade årets utställning om förbudslagstiden (1919-1932) och utställningen var också uppbyggd på ett spännande vis som manade till eftertanke, med interiörer, levande bild, ljud, ljus. Textplancherna var informativa och trevligt upplagda, kartor kopplade till tidningsurklipp kunde belysa händelser på lokal nivå, men föremål fanns det tämligen sparsamt av - dock: less is more. Utställningen fick mig att dra mig till minnes Esbo stadsmuseums utställning om förbudslagstiden på Glims gårdsmuseum år 1996. Jag jobbade som guide där då - och konstigt mycket fakta om tiden ploppade upp då jag besökte utställningen i Ekenäs. Slutligen tog vi en årlig runda i Helene Schjerfbeck-delen av utställningen också och såg några berömda verk av konstnären, som spenderade mycket tid i staden.


Fiskars, Nedre Brukets klassiska klockhus. Det fungerade som bland annat skola förr i tiden. / Fiskars, Ala-ruukin alueen klassinen kellotalo. Talo toimi aikoinaan muun muassa kouluna.

Fiskars var fullspäckat med folk! Jag antar att #corona gjort att folk inte reser utomlands, men desto mer till fina anrika orter i hemlandet - vackert så! I Fiskars gick vi litet omkring i Nedre Bruket och tog sedan en titt på Onomas sommarutställning "Ängen" i Koppasmedjan - många tilltalande verk och en del av dem fanns även utomhus. Stenhuset (1818) verkade vara inpackat så vi får hoppas att det rustas upp med respekt. Tack Västra Nyland för några fina sommardagar igen! Företagarens sommarsemester 2020: 3 dagar. Bra att jag spenderade dem väl!


Onomas utställning Ängen fortsatte även utomhus: här en riktig äng invid huvudgatan i Fiskars. / Onoman Niitty-näyttely jatkui ulkona: Tässä oikea niitty istutettu Fiskarsin pääkadun varrelle.

Yhteenveto suomeksi
Kävimme vuosittaisella ekskursiolla Länsi-Uudellamaalla ja koimme sekä hiekkarantoja että hauskoja museokokemuksia. Hangon museo oli pettymyt: se oli suljettu torstaina klo 11 jälkeen - eikä ovessa tai muuallakaan ollut kyltin kylttiä, josta olisi ilmennyt aukioloaikoja! Ei näin! Hangon rintamamuseon uusi näyttely oli valmis ja upeat seinätekstit ja kuvat kertoivat jännittävästi historiasta. Henkilökunta oli lisäksi ystävällinen ja osaava. Tammisaaren museon kesänäyttely kieltolain ajasta (1919-1932) oli sekin mukaansatempaava ja ajatuksia herättävä. Vuonna 1996 Glims talomuseossa Espoossa oli kieltolaista kertova näyttely, jossa toimin oppaana. Paljon asiaa muistui mieleen, yllättäen! Viimeinen käyntimme kohdistui Fiskarsiin, jossa Onoman kesänäyttely "Niitty" herätti monta ajatausta. Kiitos jälleen, Länsi-Uusimaa, hienoista kesäpäivistä! Yrittäjän kesäloma = 3 päivää. Ne piti käyttää hyvin.

måndag 18 maj 2020

Internationella museidagen, inte som vanligt - kansainvälinen museopäivä, ei tavanomaisena!


Museets clivia blommar, fastän ingen ser den. Coronavåren är stillsam. / Museon kliivia kukkii, vaikka kukaan ei ole näkemässä. Koronakevät on hiljainen. Foto / Kuva: EAW 2020.

Idag firas Internationella museidagen men inte riktigt som jag hade tänkt mig för Hertonäs gårds museums del. Jag hade tänkt mig gratis guidningar i parken som ifjol, trevlig reklam för vårt museum och givande möten. Men coronavåren ville annorlunda. Men i varje fall kan jag glädja mig åt att vi fick besök av en journalist förra veckan och synlighet i media på veckoslutet, läs mer här (på finska). Vi hoppas museiverksamheten drar igång igen i juni!

Tänään vietetään Kansainvälistä museopäivää, mutta ei ihan sillä tavoin kuin olisin toivonut sen vietettävän Herttoniemen kartanon museossa. Olin ajatellut vetää ilmaisia puistokierroksia, mainostaa mukavasti museotamme ja kohdata yleisöä. Mutta koronokevät ei tätä salli. Toisaalta voin iloita siitä, että saimme toimitajan vierailulle viime viikolla ja museo sai näkyvyyttä mediassa viikonloppuna, lue lisää täällä. Toivon mukaan museotyö alkaa jälleen kesäkuussa!

onsdag 29 april 2020

Skriver ny blogg (igen) - kirjoitan (taas) uutta blogia


Vuodenvaihteesta alkaen pidän uutta blogia Herttoniemen kartanon museon verkkosivuilla. / Sedan början av året skriver jag i en ny blogg på Hertonäs gårds museums webbsidor. Kuva / Foto: EAW 2020.

Jag får be om ursäkt. Jag är inte särskilt aktiv gällande denna blogg längre, men en orsak är en mängd uppdrag på firman och som lärare. En annan orsak är att Hertonäs gårds museum, en av mina arbetsgivare, gav mig anledningen att grunda en ny blogg med texter och inlägg om allt möjligt aktuellt från museets historia till traktens och gårdens historia, museipedagogik och pågående projekt. Ni är alldeles utomordentligt välkomna att ta del av bloggen här.

Det är en mängd bloggar jag grundat och skrivit i sedan de första stapplande stegen år 2009. Men jag har inte varit särskilt uppmärksammad. Men roligt är det, ändå. Jag fick ersättning för ett inlägg för första gången år 2018 då jag skrev ett inlägg åt Helsingfors sommaruni om jag inte minns fel - tills nu, då det får ingå i mina arbetsuppgifter som Hertonäs gårds museums intendent. Överlag kommer museet att öka sin digitala aktivitet och synlighet. Jag tror att världen har förändrats för gott: en större del av befolkningen har börjat förstå vikten av webben som kommunikations- och inlärningsverktyg, ett medium för socialt umgänge och upplevelser. Jag tror det inte finns någon väg tillbaka längre. Och det är bra: webben kan vara i allas hem, det ökar tillgängligheten!

Pyydän anteeksi. En ole ollut kovin aktiivinen tässä blogissa enää, mutta eräs syy on iso määrä työtehtäviä firmalleni sekä työni opettajana. Toinen syy on, että Herttoniemen kartanon museo, eräs työnantajistani, antoi minulle syyn perustaa uuden blogin, joka käsittelee kaikkea ajankohtaista museon historiasta, seudun ja kartanon historiasta, museokasvatukseen ja käynnissä oleviin projekteihin. Olette tervetulleet seuraamaan museon blogia täällä.

Olen perustanut lukuisia blogeja vuodesta 2009 alkaen. En ole ollut kovin huomioitu. Mutta kirjoittaminen on kivaa kuitenkin. Ensi kertaa sain korvausta blogi-kirjoituksesta vuonna 2018, jolloin kirjoitin Helsingin kesäyliopistolle, mikäli en muista väärin - ja jälleen nyt, kun bloggaus liitettiin työtehtäviini museon intendenttinä. Ylipäänsä museo lisää digitaalista aktiviteettiaan ja näkyvyyttään. Uskon, että maailma on muuttunut pysyvästi: laajempi osa väestöä on alkanut ymmärtää internetin merkitystä kommunikaatio- ja oppimistyökaluna, mediana sosiaaliselle kanssakäymiselle ja kokemuksille. Enkä usko, että voimme palata menneeseen. Ja se on hyvä asia: Internet voi tulla kaikkien koteihin - se on saavutettava!