måndag 7 september 2015

Birgitan Päivät Ilkossa - Birgittadagarna i Ilkko

Tervetuloa Birgitan päiviin kurssikeskus Ilkossa Tampereen liepeillä lauantaina 24.10.2015! Tunnetusti, Häme oli eräs Birgitta-kultin alueista keskiajan Suomessa. Ohjelmassa muun muassa allekirjoittaneen esitelmä "Pyhä yksinkertaisuus" Pyhän Birgitan aikana. Birgitan päivät järjestetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimesta. Ottakaa yhteyttä järjestäjään, Outi Niemieen (outi.niemi@evl.fi), mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan tapahtumaan. Ilkkoon pääsee helposti bussilla tai vielä helpommin taksilla Tampereen keskustasta. Tervetuloa siis myös omasta puolestani!

Välkommen till Birgittadagarna (på finska) till kurscentret Ilkko i närheten av Tammerfors. Undertecknad medverkar i programmet och ämnar tala om Heliga Birgitta. Det är känt att Tavastland var ett av Birgittakultens områden i det medeltida Finland. Välkomna!

onsdag 2 september 2015

Minnen från promotionen 2014 - muistoja promootiosta 2014

Igår deltog jag i den högtidliga utgivningen av Filosofiska fakultetens vid Helsingfors universitets promotionsminnesbok. I våras var det dags att samla våra minnen till en fin skrift, som även försågs med nyskrivna artiklar om promotionstraditionens kedja till åren 1964, 1914 och 1864 och de allmänna kransbinderskornas smycken skrivna av fil.dr Jukka Relas. Ett åttiotal promoverade deltog i utgivningstillfället i tidningssalen i Porthania och stämningen var lika sprittande som bubblorna i glasen. I egenskap av medlem av promotionskommittén 2014 ansvarade jag tillsammans med några andra för översättningar till svenska av både webbtexter, brev och promotionsrelaterade texter ifjol. Promotionens texter inklusive de som förekommer i denna bok översattes också till engelska. Tack till redaktionskommittén för boken ledd av magister Hanna Hannus och gratistan Emma Luoto. Det var härligt att få medverka på ett hörn än en gång och minnas vår soliga promotion för ett år sedan.

Eilen osallistuin Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootiomuistokirjan julkistustilaisuuteen. Tänä keväänä koitti aika kerätä muistojanne hienoon kirjaan, johon myös lisättiin artikkeleita promootioiden ketjusta vuosiin 1964, 1914 ja 1864 sekä yleisten seppeeleensitojattarien koruista. FT Jukka Relas tuotti kyseiset tuoreet tekstit. Noin kahdeksankymmentä promovoitua osallistui tilaisuuteen Porthanian lehtisalissa, jossa tunnelma nousi lasien kuplien tahdissa. Osallistuin yhdessä muutaman muun kanssa tekstien kääntämiseen suomesta ruotsiksi - viime vuonna tein samaa myös promootiotoimikunnan 2014 jäsenenä erinäisille verkkoteksteille, kirjeille ja promootion teksteille. Promootion ja tämänkin kirjan tekstit käännettiin myös englanniksi. Kiitos toimituskunnalle, jota johti maisteri Hanna Hannus sekä gratista Emma Luoto. Oli jälleen ihanaa osallistua osaan prosessista sekä muistella vuodentakaista aurinkoista promootiotamme.