Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

onsdag 18 juli 2018

Äventyr i Västerled del 3 - seikkailuja lännessä osa 3


Kvarnen i Fiskars är byggd av slaggtegel. / Fiskarsin mylly on rakennettu kuonatiilestä. Foton / Kuvat: copyright EAW 2018.

Igår traditionellt till Fiskars bruksmiljö. About clay i Kopparsmedjan väckte tankar kring konst. Fiskars museum bjöd som vanligt på vardagens historia. Tack!


Fiskars museums innovativa utställningsdesign: på krittavla, så att texterna kan ändras vid behov. / Fiskarsin museon innovatiivinen näyttelydesign: liitutaululla, jotta tekstejä voi muuttaa tarpeen mukaan.

Eilen perinteisesti Fiskarin ruukkiin. About clay Kuparipajassa tarjosi ajatuksia taiteesta. Fiskarsin museossa esillä arjen historiaa. Kiitos!


Fiskars-näkymä kellotornin kera. / Vy från Fiskars med klocktornet.


Hauskaa museossa - kul i museet!

tisdag 17 juli 2018

Äventyr i Västerled del 2 - seikkailuja lännessä osa 2


Fulla poäng till Hangö frontmuseum - täydet pisteet Hangon rintamamuseolle! Foton / kuvat: copyright EAW 2018.

Våra äventyr i Västra Nyland har inbegripit den sanna sommarstaden Hangö, med sitt karaktäristiska vattentorn och varma badstrand. Vi har flyttat oss framåt från medeltiden till de senaste krigen. Hangö frontmuseum bjöd på spännande upplevelser med sina kanoner och pansarvagnar. Både finskt och sovjetiskt på 1940-talet var väl framme. Nästa år blir det 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Kommer man att förnya den något schabbiga, i stort sett "handgjorda" utställningen i hallen? Förhoppningsvis - innehållet är digert och skulle vara värt en modernare presentation. Dockorna med uniformerna är dock riktigt fina och de svenska frivilliga i Hangö lyfts förhoppningsvis väl fram även i framtiden. Kanske någon fond kunde komma till undsättning? Som sagt, i övrigt är museet mycket lärorikt, personalen vänlig och kunnig, och museet var barnvänligt trots det allvarliga innehållet. Krigsbarnet och lottorna väckte frågor. Barnen uppskattade också hinderbanan bakom museet. PS: Snygga webbsidor på tre språk!

Däremot får Hangö museum minuspoäng: sommarstängt på måndagar! Mitt i den livligaste turistsäsongen! Till och Finlands nationalmuseum har börjat med sommaröppna måndagar... Så utställningen om det tyska lägret hann vi inte se.

Seikkailumme Länsi-Uudellamaalla on sisältänyt myös kesäkaupungin, Hangon, tunnettuine vesitorneineen ja lämpimine uimarantoineen. Olemme siirtyneet ajassa eteenpäin viime sotien aikaan. Hangon rintamamuseo tarjosi jännittäviä kokemuksia tykkeineen ja panssarivaunuineen. Sekä suomalaista että neuvostoliittolaista elämää 1940-luvulla oli hyvin esillä. Ensi vuonna on kulunut 80 vuotta Talvisodan syttymisestä. Uudistetaanko vähän kulunutta, "käsin tehtyä" näyttelyä hallin puolella? Toivottavasti - sisältö on runsas ja ansaitsisi modernimman esityksen. Univormuilla varustetut nuket ovat tosin todella hienoja ja Hangon ruotsalaiset vapaaehtoiset nostetaan toivottavasti hyvin esille myös tulevaisuudessa. Voisiko joku rahasto tulla apuun? Kuten sanottua, muuten museo on hyvin kiinnostava, henkilökunta ystävällinen ja osaava, ja museo oli lapsiystävällinen vakavasta sisällöstä huolimatta. Sotalapsi ja lotat herättivät kysymyksiä. Lapset arvostivat myös museon takana olevaa kiipeilyrataa. PS: Hienot kotisivut kolmella kielellä!

Hangon museo saa tosin miinuspisteitä: suljettu kesämaanantaisin! Keskellä vilkkainta turistikautta! Jopa Suomen kansallismuseo on nykyään auki maanantaisin kesällä... Joten näyttely saksalaisten leiristä jäi tällä kertaa näkemättä.

söndag 15 juli 2018

Äventyr i Västerled del 1


Raseborgs slotts egen medeltidsmarknad arrangerades detta veckoslut. / Raaseporin omat keskiaikamarkkinat järjestettiin tänä viikonloppuna. Foton / Kuvat: EAW 2018.

Dags för äventyr i Västra Nyland sommaren 2018. Idag var det dags för Medeltid i Raseborg, som arrangerades för ungefär tionde gången. Bakom evenemanget står RAMS och fastän marknaden inte var så stor var den välbesökt, åtminstone tornerspelet, som lockade ett par hundra åskådare då vi var på plats. Slottet var sig likt och spännande, men mest tyckte barnen om tornerspelen med fina uppvisningar till häst och roliga gycklare.

Kesän 2018 seikkailut Länsi-Uudellamaalla on alkanut. Tänään koitti Keskiaikaa Raaseporissa, joka järjestettiin noin kymmenennen kerran. Järjestelyjen taustalla on RAMS ja vaikkei markkinat ole kovin suuret, ne olivat suositut - ainakin turnajaiset, jotka houkuttelivat pari sataa katsojaa meidän ollessa paikalla. Linna oli entisensä ja jännittävä, mutta eniten lapset tykkäsivät turnajaisten upeista hevosnäytöksistä ja hauskoista narreista.

söndag 1 juli 2018

Medeltid i Åbo del 2 - Keskiaikaa Turussa osa 2


Narrarna uppträder med roligt program på Medeltidsmarknaden i Åbo. / Narreilla on hauskaa ohjelmaa tarjolla Turun Keskiaikaisilla markkinoilla. Foto / Kuva: EAW 2018.

Igår besökte jag Medeltidsmarknaden igen tack vare det intressanta seminariet, Novgorod och Åbo år 1318, som arrangerades i Gamla Rådhusets sal på eftermiddagen. Före det hann jag njuta av den fina stämningen på torget och ta del av olika programpunkter såsom marknadsskådespelet och narrarnas trix på Brinkkalas gård.


Saladin's fruits marknadsstånd var läckert! / Saladin's fruits:in markkinakoju oli herkullinen!

Seminariet Novgorod och Åbo år 1318 presenterades föredrag av professor Jukka Korpela, docent Aleksandr Saksa, professor Visa Immonen, docent Kari Uotila och docent Janne Harjula med magister Jussi Kinnunen. Korpela inledde seminariet med en mycket redig utläggning om vattenvägarnas betydelse under vikingatiden och den tidiga Hansans tidevarv. Uppenbart var, att skärgården haft en stor betydelse som knutpunkter för handelsrutterna och ett svenskt rike i vardande, men vars betydelse sedan reducerades på 1300-talet, då städer som Åbo började utvecklas vid kusten. Immonens föredrag koncenterade sig på de fåtal fynd av möjligt östligt ursprung som påträffats i Åbotrakten. Man kan därmed påstå, som Immonen, att den östliga påverkan inte verkar ha varit så betydande just i Åbotrakten. Aleksandr Saksas inlägg flankerade Korpelas och behandlade Novgorods kontakter med Karelen. På ett område som hänvisas till en bojargård, område B, har påträffats fynd som kan dateras till korstågstidens områden vid Vuoksens stränder vid Ladoga på Karelska näset. Eftersom ett mycket litet område grävts ut, är det möjligt att vi i framtiden får se fler fynd. Uppenbart är dock att bojarerna haft ett handels- och möjligen personligt förhållande till karelarna på näset. Kari Uotilas föredrag presenterade de pågående utgrävningarna i Katedralskolans gymanstiksal i korthet. Men om detta kommer vi att höra mer i framtiden. Avslutningsvis talade Harjula och Kinnunen igen om det unika fyndet: näverbrevet från Åbo.

Idag arrangerar Numimatiska Föreningen i Finland ett intressant seminarium om myntfynd i Tavastehus och på övriga håll. Tyvärr har jag inte möjlighet att delta, men ett besök på marknaden och seminariet kan varmt rekommenderas: tidsresan har gratis inträde!

Eilen vierailin Turun Keskiaikaisilla markkinoilla jälleen, koska ohjelmassa oli kiinnostava seminaari: Novgorod ja Turku vuonna 1318. Seminaari oli avoinna yleisölle ja pidettiin Vanhan Raatihuoneen salissa. Ennen seminaaria ehdin nauttia ihanasta markkinatunnelmasta ja eri ohjelmanumeroista kuten markkinanäytelmästä ja narrien keikailusta Brinkkalan pihalla.

Seminaarissa Novgorod ja Turku vuonna 1318 esiintyivät professori Jukka Korpela, dosentti Aleksandr Saksa, professori Visa Immonen, dosentti Kari Uotila ja dosentti Janne Harjula sekä maisteri Jussi Kinnunen. Korpelan selkeä esitys vesireittien merkityksestä viikinkiajasta varhaiseen Hansa-aikaan todisti, että saaristolla on ollut suuri merkitys kauppareittien varrella ja Ruotsin valtakunnan syntyessa, mutta saarien merkitys väheni 1300-luvulla, jolloin Turun kaltaiset kaupungit kehittyivät rannikoilla. Immosen esitelmä esitti muutamia itäisiä löytöjä Turun seudulta, Voidaan näin ollen väittä, Immonen tarkensi, ettei itäisiä vaikutteita ole laajemmin tällä alueella. Aleksandr Saksan esitelmä täydensi Korpelan puheenvuoroa esittelemällä Novgorodin kontakteja karjalaisiin. Alueella, jossa on sijainnut pajarihovi, alue B, on löytynyt esineitä, jotka voidaan ajoittaa ja sijoittaa ristiretkiajan Vuoksen rannoille Laatokalle. Koska vain pieni osa hovia on kaivettu, on mahdollista saada lisää tiedoja tulevaisuudessa. On ilmeistä, että pajareilla on ollut kauppa- ja mahdollisesti myös henkilösuhteita Kannaksen karjalaisiin. Kari Uotilan esityksessä saimme kurkistaa Katedraalikoulun liikuntasalissa parhaillaan järjestettäviin kaivauksiin. Lisätietoja tästä saamme tulevaisuudessa. Lopuksi Harjula ja Kinnunen esittelivät jälleen uniikin löydön: Turun tuohikirjeen.


Professori Visa Immonen esitteli mahdollisia itäisiä esineitä Turunseudun varhaisesta keskiajasta. / Professor Visa Immonen förevisade möjliga östliga fynd från Åbotraktens tidiga medeltid.

Tänään Suomen Numismaattinen Yhdistys järjestää kiinnostavan seminaarin Hämeenlinnasta ja muualta löytyneista rahoista. Valitettavasti en pääse osallistumaan, mutta suosittelen lämpimästi markkinoilla ja seminaarissa käyntiä: aikamatkaan vapaa pääsy!


Matkalla kotiin poikkesin Turun uuden kauppatorin kaivausaluella. Kaivetaan kahdessa kohtaa. Jo näkyi rakenteita! / Påväg hem passerade jag utgrävningarna på Åbo stads nya torg. Man gräver på två områden. Strukturer var redan synliga!

fredag 29 juni 2018

Medeltid i Åbo del 1 - Keskiaikaa Turussa osa 1


Dags igen för Medeltidsmarknaden i Åbo - en av sommarens absoluta höjdpunkter för en historieälskare! / Taas koitti aika vierailla Turun keskiaikaisilla markkinoilla - eräs kesän kohokohdista historiaa rakastavalle! Foto/Kuva: EAW 2018.

Medeltidsmarknaden 2018 öppnade igår i soligt väder och var välbesökt. Jag deltog i TUCEMEMS:s intressanta seminarium och barnen med svärmor besökte marknaden. Jag hann också bekanta mig snabbt med både ett och annat på marknaden. Marknaden är öppen fram till söndag kväll - ett besök rekommenderas å det varmaste!


Marja Hartola säljer bröd, kringlor och annat gott på marknaden. / Marja Hartola myy leipää, rinkeleitä ja muuta hyvää markkinoilla.

TUCEMEMS seminarium lockade salen full - mer än 70 åhörare - till Gamla Rådhuset. Marika Räsänen inledde med att tala om Åbo stifts kalender och festdagar omkring år 1400. Tom Linkinen höll ett intressant föredrag om medeltida teater och berättade även sina motiv till att själv skriva manus till marknadsskådespelet i år. Sonja Hukantaival berättade om några case från sin doktorsavhandling, om hur man begravt saker under marken vid gränsen och under sina golv. Det har att göra med folktro och behov av beskydd - mycket intressant. Efter en kort paus fortsatte Visa Immonen att beskriva Korois omkring år 1400 - med andra ord berätta om Juhani Rinnes undersökningar där och vilka resultat som de senaste årens undersökningar av materialet kommit fram till. Janne Harjula och Jussi Kinnunen berättade därefter om ett unikt fynd i Åbo: ett näverbrev med latinsk text. Mera undersökningar skall göras och det är möjligt att man i något skede kan komma på vad som skrivits. Seminariet avslutades av Anna-Stina Häggman som presenterade sin forskning kring fraser i donationsbrev från Nådendals kloster.

Keskiaikaiset markkinat 2018 avattiin eilen kauniissa säässä ja väkeä oli runsaasti. Osallistuin TUCEMEMS:in kiinnostavaan seminaariin ja lapset sekä anoppi vierailivat markkinoilla. Ehdin myös tehdä pikavisiitin markkinoilla ja nähdä yhtä ja toista. Markkinat ovat auki sunnuntai-iltaan saakka - suosittelen lämpimästi käyntiä!


Värjärikilta esitteli toimintaansa. / Färgargillet förevisade sin verksamhet.

TUCEMEMSin seminaari houkutteli salin täyteen - yli 70 kuulijaa - Vanhaan Raatihuoneeseen. Marika Räsänen avasi seminaarin kertomalla minkälaisia juhlia esiintyy Turun hiippakunnan kalenterissa vuoden 1400 tienoolla. Tom LInkinen piti kiinnostavan esitelmän keskiajan teatterista ja kertoi myös omista motiiveistaan käsikirjoittaa tämän kesän markkinanäytelmän. Sonja Hukantaival esitti casejä väitöskirjastaan siitä, miten on haudattu esineitä maan alle rajakohdalla sekä lattioiden alle. Perinne liittyy kansanuskoon ja ihmisten suojelutarpeisiin - erittäin mielenkiintoista. Lyhyen tauon jälkeen Visa Immonen esitteli Koroista vuonna 1400 - eli kertoi Juhani Rinteen tutkimuksista ja viime aikojen tuloksista löytöihin liittyen. Janne Harjula ja Jussi Kinnunen esittelivät seuraavaksi uniikin löydön Turusta: latinankielisen tuohikirjeen. Lisätutkimuksia on tekeillä ja voidaan ehkä saada tietää mitä kirjeessä sanotaan. SEminaarin päätti Anna-Stina Häggmanin esitys tutkimuksestaan, joka käsittelee fraaseja Naantalin luostarin lahjoituskirjeessä.


Kuokantalon paistettu sika kerää katseita joka vuosi. / Kuokantalos stekta svin fångar uppmärksamheten varje år.

torsdag 14 juni 2018

Arkivresa till Sverige kapitel 3 - Arkistomatka Ruotsiin luku 3


Sankt Göran och draken i Gamla stan. Barnen kände omedelbart igen statyn på grund av att vi sett dess medeltida förlaga i Storkyrkan. / Pyhä Yrjö ja lohikäärme Vanhassa kaupungissa. Lapset tunnistivat patsaan välittömästi, koska he ovat nähneet patsaan keskiaikaisen esikuvan Suurkirkossa.

Återigen dags för mammas arkivresa till Stockholm och barnen följde naturligtvis med. I ATA:s fikarum är det fritt att hänga utan att störa. Vi tackar! Men på en Stockholmsresa måste man även unna sig en massa roligt. Vi besökte som vanligt Historiska museet (tills vi kan det utantill) och åt en ypperlig lunch där: rekommenderas! NB: Det är gratis inträde till museet.


Historiska museet är alltid lika fantastiskt att besöka. / Historiallinen museo on aina yhtä mahtava kokemus.

Ett annat besöksmål denna gång var också Aquaria, som barnen absolut ville återuppleva. På Bellmanrundvandring i Gamla stan, som arrangerades av ciceronen och trubarduren Sture, var barnen tyvärr för trötta för att gå. Det hade inneburit en vandring på två timmar med musik i Gamla stan för endast 200 SEK. Sture berättade att han dragit dessa vandringar i 7 års tid. Jag lovade att vi deltar nästa gång!


Barnen gillar Aquarias vattenfallsentré. / Lapset tykkäävät Aquarian vesiputoussisäänkäynnistä.

Så till några rekommendationer. Vi bodde på hotell i Gamla stan, Castel House Inn, som var fantastiskt fint! En underbart, gammal byggnad som andades historia och ett stort ljust rum för oss. Personalen var vänlig och mottagandet varmt. Det samma gällde ett underbart café/restaurang där vi åt middag: Under kastanjen på Brända tomten. Barnvänligt och mycket god mat samt en härlig, sval lummighet under en enorm kastanje som växer på det lilla trekantiga torget här. Tack och på återseende!

Jälleen koitti äidin arkistomatka Tukholmaan ja lapset olivat tietysti mukana. ATA:n kahvitilassa sai oleskella vapaasti häiritsemättä muita. Kiitämme! Mutta Tukholmanmatkalla on myös sallittava itselleen jotain mukavaa. Vierailimme taas Historiska museetin historiallisessa museossa (menemme sinne, kunnes osaamme sen ulkoa) ja söimme siellä hyvän lounaan - suosittelemme lämpimästi! Huom: Museoon on vapaa pääsy.

Toinen vierailukohde oli tällä kertaa myös Aquaria, jonka lapset välttämättä halusivat kokea uudestaan. Vanhan kaupungin Bellmankierrokseen, jonka vetää trubaduuri Sture, lapset olivat tällä kertaa valitettavasti liian väsyneitä. Kierros olisi kestänyt kaksi tuntia lauluesitysten kera, vain 200 SEK. Sture kertoi, että hän on vetänyt näitä kierroksia jo seitsemän vuoden ajan. Lupasimme osallistua seuraavalla kerralla!


Österlånggatanin varrella Tukholman vanhassa kaupungissa sijaitsee Den Gyldene Freden -ravintola, jolla on historialliset juuret. Bellman-vaellukselle Sturen kanssa voi lähteä sen läheltä, Järntorgetilta, toisen "Bellmanin" - Evert Tauben - patsaan vierestä. / Vid Österlånggatan i Gamla stan ligger restaurangen Den Gyldene Freden, som har historiska rötter. I närheten kan man gå på Bellmanvandring med Sture, med start från en staty över en annan "Bellman", Evert Taube.

Muutama suositus seuraa. Asuimme Castel House Inn -hotellissa Vanhassa kaupungissa, joka oli häkellyttävän ihana: ihastuttavassa, vanhassa rakennuksessa, joka henki historiaa, isossa valoisassa huoneessa. Henkilökunta oli ystävällinen ja meidät otettiin lämpimästi vastaan. Sama koski kahvilaa/ravintolaa, jossa söimme illallista: Under kastanjen Bränta tomten-torilla. Lapsiystävällinen paikka ja erittäin maukas ruoka sekä ihana, viileä vehreys valtavan kastanjapuun alla Brända tomtenin kolmikulmaisen pienen torin laidalla. Kiitos ja näkemiin!


Castle House Inn oli mahtava yöpymispaikka Brunnsgränden 3:ssa. / Castel House Inn var ett ljuvligt övernattningsställe på Brunnsgränden 3.


Näkymä hotellihuoneemme isoista ikkunoista Nygrändenille. Vastapäätä sijaitsevan rakennuksen kalkkikivisessä ovenpieluksessa oli vuosiluku 1651. / Vy från vårt hotellrums stora fönster vette mot Nygränden. På dörrposten av kalksten till byggnaden mittemot stor årtalet 1651.

Alla bilder / Kaikki kuvat: Copyright Eva Ahl-Waris 2018.

måndag 11 juni 2018

I Fredrikshamn - Haminassa


Fredrikshamns museum bjuder på intressanta möten. I sommar visas en utställning om herrgårdarnas kvinnor. / Haminan museo tarjoaa kiinnostavia kohtaamisia. Tänä kesänä esitellään kartanoiden naisia.

I samband med Tmi Eva Ahls pågående projekt med Fredrikshamns museum besökte jag staden i förra veckan. Det var länge sedan senast, 1999. Staden är charmig och har en fascinerande historia från medeltidens Veckelax till gräns- och militärstad med sin karaktäristiska cirkelformade stadsplan. Här får ni se litet bilder från mitt besök. Jag återkommer senare med mer om detta fina projekt!


Veckelax medeltida kyrkas nuvarande form härstammar från C. L. Engel på 1800-talet. Den byggdes om efter stadens brand år 1821. / Vehkalahden keskiaikaisen kirkon nykyinen ulkonäkö on C. L. Engelin ansiota 1800-luvulla. Kirkko uudistettiin kaupungin vuoden 1821 palon jälkeen.

Tmi Eva Ahlin tämänhetkisen yhteistyöprojektin Haminan museoiden kanssa vei minut viime viikolla kaupunkiin. Edellisestä käynnistä, 1999, oli jo kauan. Kaupunki on viehättävä ja omaa kiehtovan historian keskiajan Vehkalahdesta raja- ja sotilaskaupuningiksi muutettuna. Haminaa määrittelee sen ympyränmuotoinen asemakaava. Tässä on vähän kuvia käynnistäni. Palaan pian asiaan tähän upeaan projektiin liittyen!


1450-luvulle ajoitetun kirkon itäpäässä sijaitsee kalkkivinen risti. / På östra fasaden av den till omkring år 1450 daterade kyrkan finns ett kalkstenskors.


Muistomerkki vanhasta hautausmaasta kirkon eteläpuolella. / Monument över kyrkans gamla gravgård söder om kyrkan.


Taiteilija Hugo Simberg asui tässä talossa, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsee vanha kirkkopiha. / Konstnären Hugo Simberg bodde i detta hus som är beläget strax intill den gamla kyrkogården.


Ympyränmuotoisen asemakaavan keskuksessa sijaitsee raatihuone, jossa on mukava kahvila pohjakerroksessa. Vasemmalla näkyy ortodoksisen kirkon torni ja keskellä vanha poliisitalo, jota muutetaan pian hotelliksi (Kymen sanomat 7.6.2018). / I centrum av den cirkelformade stadsplanen är rådhuset, som har ett trevligt kafé i bottenvåningen. Till vänster syns den ortodoxa kyrkans klocktorn och rakt fram det gamla polishuset, som kommer att byggas om till hotell (Kymen sanomat 7.6.2018).


Upea kauppiaantalon museo tarjoaa tänä vuonna koskettavan näyttelyn, jossa esitellään talossa asuneiden kohtaloita vuoden 1918 sodan yhteydessä. / Det fantastiska köpmanshusets museum bjuder i år på en rörande utställning, där man presenterar de öden de som bodde i huset hade under kriget år 1918.

Alla foton / kaikki kuvat: EAW 2018. Fria att användas / saa käyttää vapaasti.

lördag 9 juni 2018

Rhodoparken som vackrast - Alppiruusut kauneimmillaan


Rhododendron i blom 2018. / Alppiruusut kukassa 2018.

Rhododendronparken i Södra Haga i Helsingfors är nu som vackrast. Parken är en del av Helsingfors botaniska historia. Inte lika fantastisk blomning som ifjol, men azaleorna tycks tycka om det varma vädret mer. Rekommenderas varmt!

Alppiruusupuisto Etelä-Haagassa Helsingissä on nyt kauneimmillaan. Puisto on osa Helsingin kasvitieteellistä historiaa. Ei yhtä upea kukinto kuin viime vuonna, mutta atsaleat vaikuttavat pitävän lämpimästä säästä enemmän. Suosittelen lämpimästi!


Azaleor blommar i alla regnbågens färger. / Atsaleat kukkivat sateenkaaren väreissä.

Alla foton / Kaikki kuvat: EAW 2018. Får användas fritt. / Saa käyttää vapaasti.

fredag 30 mars 2018

Glad påsk - hyvää pääsiäistä!


Glad påsk önskas alla av Tmi Eva Ahl! Nedan delar jag med mig mitt bästa pascharecept. / Hyvää pääsiäistä kaikille toivottaa Tmi Eva Ahl! Jaan teille parhaan pasha-reseptini (skrollaa alemmas).

Till påsken plockar jag fram pynt, en del nya som barnen gjort, en del gammalt. I vår familj har vi traditionellt alltid gjort pascha till påsk, eftersom min farmor var ortodox. Här är mitt välbeprövade recept (se bilden), men jag lämnade bort den råa äggulan. Kom ihåg att låta den rinna av ordentligt i ett såll eller en kantig form! Jag brukar dekorera paschan med marmeladbitar i olika färger. Glad påsk!

Pääsiäiseksi otan esille koristeita - uusia, joita lapset ovat tuoneet kotiin, ja joitain vanhoja. Perheessämme olemme perinteisesti aina tehneet pashaa pääsiäiseksi, koska isäni äiti oli ortodoksi. Kuvassa on resepti (kuva alla), jota olen usein käyttänyt, mutta jätin raa'an keltuaisen pois ja korvasin sokerin tomusokerilla. Muista valuttaa pasha kunnolla siivilässä tai kulmikkaassa muodissa! Koristelen yleensä pashan erivärisillä marmeladi-paloilla. Hyvää pääsiäistä!


Receptet på svenska: Påskpascha (6 pers.), 2 dl smält smör, 2 dl socker (jag använde florsocker), 2,5 dl kvarg, 1 äggula, 1,5 dl grädde (som jag vispade), saften av en citron, vaniljsocker/vannillinsocker, 2 msk mald mandel, 2 msk skurna russin.

måndag 19 mars 2018

Birgittinska biskopar i Nådendal - birgittalaiset piispat Naantalissa


Idag höll jag föredrag i Nådendal, men hann även besöka Aboa vetus i Åbo. / Tänään luennoin Naantalissa, mutta ehdin myös vierailla Turun Aboa vetuksessa.

Det var återigen dags att sätta sig i Åbotåget och dra iväg västerut. Temat för dagen var mitt föredrag i Nådendal. I Åbo hann jag dock stanna till och besöka Aboa vetus utställning om vad benen berättar. En trevlig liten utställning med ben av både domesticerade djur och vilda djur - och jag visste inte att det hittats ytterligare ett kattskelett här, år 2014. Arkeologen Ilari Aalto berättade på en kul video om benen, vilket var ett välkommet tillägg bland själva benknotorna. Man fick även se djurs och människors avtryck i tegel. Riktigt finurligt, tack!

I år är det igen någon form av Nådendalsjubileer - 480 år sedan Vallis gratiae grundandes (1438) och 475 år sedan staden grundandes vid det nuvarande forna klostrets fot i Reso (1443). Idag föreläste jag för Nådendals guider om de "birgittinska" biskoparna, dvs. Hemming av Åbo och Magnus Olofsson (Tavast). Jag skulle också berätta om livet i Nådendals kloster, men jag hann endast göra utläggningar om dessa medeltida "birgittavänner" och hur man minns dem än idag. Men det var kul som vanligt, tack! Och på tillbakaresan fick jag uppleva en skön nyhet - restaurangvagn med övrevåning och vacker vy ut i natten. Vad skönt och avslappnande efter en lång dag!

Oli jälleen aika heittäytyä Turun junaan ja suunnata länteen. Päivän teemana oli esitelmäni Naantalissa. Turussa ehdin kuitenkin pysähtymään ja vierailla Aboa vetuksen luista kertovassa näyttelyssä. Kiva pieni näyttely sekä domestikoitujen ja villien eläinten luista - enkä tiennyt, että on löydetty toinenkin kissanluuranko, vuonna 2014. Arkeologi Ilari Aalto kertoi hauskassa videossa luista, mikä oli tervetullut lisä itse luiden seassa. Saatiin myös nähdä eläinten ja ihmisten jälkiä tiilissä. Oikein viekasta, kiitos!

Tänä vuonna juhlitaan jälleen Naantalin muistoa - 480 vuotta luostarin Vallis gratiaen perustamisesta (1438) ja 475 vuotta kaupungin perustamisesta sen juureen Raisiioon (1443). Tänään luennoin Naantalin oppaille "birgittalaisista" piispoista, eli Turun piispa Hemmingistä ja Maunu Olavinpojasta (Tavast). Olisin kertonut myös eläsmästä Naantalin luostarissa, mutta ehdin vain kertoa näistä keskiaikaisista "birgittaystävistä" ja siitä, miten heitä edelleen muistetaan. Oli hauskaa, kuten aina, kiitos! Ja paluumatkalla sain kokea ihanan uutuuden - ravintolavaunu, jossa oli yläkerta, josta sai ihailla yötä. Ihanan rentouttavaa pitkän päivän päätteeksi!


VR yllätti mukavalla ravintolavaunulla. / VR överraskade med en mysig restaurangvagn.

söndag 18 februari 2018

Gott nytt Hundens år - Hyvää Koiran vuotta!


Mycket program erbjöds på Centralgatan i Helsingfors i anslutning till det kinesiska nyåret./Paljon ohjelmaa oli tarjolla Helsingin Keskuskadulla kiinalaiseen uuteen vuoteen liittyen. Foto/Kuva: EAW 2018.

Det kinesiska nyåret firades stort i Helsingfors centrum torsdag 15.2.2018: vi går över från tuppens år till den visa hundens. Vi fick beundra de 12 djuren i det kinesiska horoskopet som isskulpturer, njuta av god musik och andra uppvisningar samt bekanta oss med utbudet i de olika torgstånden - från mat till språkkurser. Firandet avslutades med ett fantastiskt fyrverkeri klockan 20:15. Evenemanget var uppenbart ett samarbete mellan Peking och Helsingfors - tack. Gott nytt år, lycka och välgång!

Kiinalaista uutta vuotta juhlittiin näyttävästi Helsingin keskustassa torstaina 15.2.2018: Kukon vuosi päättyi ja viisaan koiran vuosi alkoi. Saimme ihastella kiinalaisen horoskoopin 12 eläintä jääveistoksina, nauttia hyvästä musiikista ja muista esityksistä sekä tutustua eri kojujen tarjontaan ruoasta kielikursseihin. Juhlinta päättyi mahtavaan ilotulitukseen kello 20:15. Tilaisuus oli ilmeisesti yhteistyö Pekingin ja Helsingin välillä - kiitos. Hyvää uutta vuotta, onnea ja menestystä!


Lohikäärme osallistui tietenkin./Draken deltog, naturligtvis!


Jänikset Emil (2011) ja Eva (1975) ihastelivat jääveistoksia./Hararna Emil (2011) och Eva (1975) beundrade isskulpturerna.


Koiran vuosi on alkanut näyttävästi!/Hundens år har börjat med stil!

måndag 29 januari 2018

Educa 2018


Educa-mässan under veckoslutet var ingen besvikelse! Många intressanta utställare visade upp sig och berättade om sin verksamhet anknuten till utbildning och undervisning. / Viikonlopulla järjestetyt Educa-messut eivät tuottaneet pettymystä! Monta kiinnostavaa näytteilleasettajaa esittelivät toimintaansa koulutukseen ja opetukseen liittyen. Foto / Kuva: EAW 2018.

Årets Educa-mässa i Mässcentrum i Helsingfors var en succé! I jämförelse med resemässan förra veckoslutet fanns här verkligen något att se, lära sig, ta till sig och mässan fungerade dessutom utmärkt som en plattform för nätverkande: jag blev halvt rekryterad till två ställen redan. I den svenska Hörnan var det mest intressant givetvis SLS:s presentation av sitt (och Finska litteratursällskapets) undervisningsmaterial kring 1918 - tryckmaterialet på finska och svenska delades dessutom ut gratis! Imponerande - ett stort tack till er! Även andra utställare delade ut gratis undervisningsmaterial, såsom Missionssällskapet med sitt program för fredsfostran, som erbjöd sitt spel om olika religioner och förslag till uppgifter man kan göra med eleverna om flyktingskap med mera. Också på andra håll på mässan fick jag service på svenska, till exempel på Torget för mediefostran, där det informerades om hur man kan bruka media i undervisningen, bland annat filmer. Jag fick även inspiration att försöka vidareutbilda mig inom pedagogikens område. Tack för en fin och givande mässa!


SLS gjorde reklam för sitt (och SKS:s) utomordentliga undervisningsmaterial anknutet till inbördeskriget. / SLS mainosti omaa (ja SKS:n) erinomaista oppimateriaalia sisällissotaan liittyen.


Mediakasvatuksen torilla informoitiin median ja muun muassa elokuvien käytöstä opetuksessa. / På Torget för mediefostran informerades om media och bland anna om bruk av filmer i undervisningen.

Vuoden Educa-messut Helsingin messukeskuksessa olivat menestys! Suhteessa matkamessuihin viime viikonloppuna Educa:lla oli todellakin jotain mitä nähdä, oppia, omaksua ja lisäksi messut toimivat erinomaisesti verkostoitumisen tilana: minut lähes rekrytoitiin kahteen paikkaan jo tässä vaiheessa. Ruotsinkielisten Kulmassa (Hörnan) oli luonnollisesti kiinnostavinta kuulla SLS:n (yhteistyössä SKS:n kanssa) 1918-vuoteen liittyvästä opetuspaketista, joka on painettu sekä suomeksi että ruotsiksi - ja painettu materiaali jaettiin lisäksi ilmaiseksi! Vaikuttavaa - suuri kiitos teille SLS ja SKS tästä materiaalista! Myös muut näytteilleasettajat jakoivat ilmaista oppimateriaalia, muun muassa Lähetysseura, jolla oli rauhankasvatusmateriaalia ja muun muassa tarjolla peli eri uskonnoista sekä materiaalia, mitä voi käydä läpi oppilaiden kanssa pakolaisuuteen liittyen, ynnä muuta. Myös muualla messuilla sain ruotsinkielistä palvelua, esimerkiksi Medikasvatuksen torilla, jossa informoitiin siitä, miten voi käyttää mediaa opetuksessa, muun muassa elokuvia. Sain myös inspiraatiota yrittää jatko-kouluttaa itseäni kasvatuksen saralla. Kiitos hienoista messuista!


Turkulaiset markkinoivat itseään näyttävästi historiaa käyttäen. / Åboborna marknadsförde sig stiligt med historiebruk.

fredag 26 januari 2018

Bokutgivning - kirjanjulkistaminen x 2!


Vackra Åbo bjöd på sol och två nya opus! / Kaunis Turku tarjosi aurinkoa ja kaksi uutta opusta! Foto/Kuva: EAW 2018.

Igår utgav Birgittasystrarnas vänner ry. två nya birgittinska böcker: översättningen till svenska av Kirsti Elliläs verk Heliga Birgittas arvingar (orig. Pyhän Birgitan perilliset) samt översättningen av Birgitta Klockars doktorsavhandling från 1960, Turun piispa Hemming (orig. Biskop Hemming av Åbo). Översättningen av Elilläs verk till svenska förverkligades av Sara Torvalds och översättningen till finska av Klockars verk av mig i samråd med fil.dr Rose-Marie Peake. Böckerna är finansierade av stipendier och säljs av föreningen samt Birgittasystrarna i Åbo för välgörande ändamål.


Relikvariet av trä i Åbo domkyrka dateras till omkring år 1500. Det är möjligen Hemmings relikvarium. / Turun tuomiokirkon relikvario ajoitetaan noin vuoteen 1500. Kyseessä on kenties Hemmingin relikvario.


Två nya böcker: Kirsti Elliläs Heliga Birgittas arvingar och Birgit Klockars Turun piispa Hemming. / Kaksi uutta teosta: Kirsti Ellilän Heliga Birgittas arvingar sekä Birgit Klockarsin Turun piispa Hemming.


Birgittalaisisarten ystävät ry:n puheenjohtaja Leena Casagrande (vas.) avasi tilaisuuden, jonka jälkeen esittelin Klockarsin teoksen. Tämän jälkeen puhuivat Sara Torvalds ja Kirsti Ellillä (oik.). / Birgittasystrarnas vänner ry:s ordförande Leena Casagrande (t.v.) öppnade tillställningen, varefter jag berättade om Klockars opus och Sara Torvalds samt Kirsti Ellillä (t.h.) berättade om sin bok.

Eilen Birgittalaissisarten ystävät ry. julkisti kaksi uutta birgittalaista kirjaa: Kirsti Ellillän teoksen käännös ruotsiksi, Heliga Birgittas arvingar (alkup. Pyhän Birgitan perilliset) sekä Birgit Klockarsin väitöskirjan vuodelta 1960 käännös suomeksi, Turun piispa Hemming (alkup. Biskop Hemming av Åbo). Ellillän teoksen on kääntänyt Sara Torvalds jag Klockarsin teoksen käänsin minä yhteistyössä FT Rose-Marie Peakin kanssa. Kirjoja rahoitettiin apurahoin ja niitä myyvät yhdistys sekä Turun Birgittalaissisaret. Varat menevät hyväntekeväisyyteen.


Saimme maistaa Piispa Hemmingin piirasta, jonka reseptin on kehittänyt Juho Kytäjä. / Vi fick smaka på Biskop Hemmings paj, vars recept utvecklats av Juho Kytäjä.

Kirjoista voit lukea enemmän Turun Sanomista sunnuntaina 28.1.2018./Du kan läsa mer om böckerna i Turun Sanomat söndag 28.1.2018.