tisdag 9 april 2019

Helsingfors-Samfundet 85 Helsinki-Seura


Biträdande stadsdirektör Pia Pakarinen hälsade Helsingfors-Samfundets medlemmar välkomna till 85-årsfesten i Bockska huset. / Apulaiskaupunginjohtaja Pia Pakarinen toivotti Helsinki-Seuran jäsenet tervetulleiksi 85-vuotisjuhliin Bockin talossa. Foto/Kuva: EAW 2019.

Helsingfors-Samfunet grundades 8.4.1934 i stadshuset, det vill säga i det så kallade Bockska huset intill Senatstorget i Helsingfors. För att hedra minnet tog sig föreningen även igår till samma byggnad för att fira sina 85 år. Föreningen ville hedra minnet av att kejsar Alexander I på samma dag år 1812 upphöjde Helsingfors till storfurstendömets huvudstad. Medlemmarnas medelålder börjar bli tämligen hög, så välkomna med i vårt arbete att främja stadens historia, kultur och trivsel!


Det finns ingen bild i Bockska huset av kejsar Alexander I, fastän han till och med vistats i huset under sitt besök i staden. Samfundet beslöt därför att ha med sig sin egen litografi till tillställningen. Bredvid ses en pokal för skidlöpning som föreningen donerat år 1943 och som donerats tillbaka till oss av Lottamuseet. / Bockin talossa ei ole kuvaa keisari Aleksanteri I:stä, vaikka hän on peräti asunut talossa vieraillessaan kaupungissa. Seura päätti siksi ottaa mukaansa oman kuvamme keisarista tilaisuuteen. Kuvan vieressä on palkintopokaali hiihdosta, jonka seura on lahjoittanut vuonna 1943. Se tuli takaisin seuran omistukseen Lotta-museon lahjoituksen kautta.


Helsinki-Seuran valtuuskunnan puheenjohtaja Anja Kervanto-Nevanlinna korottaa maljan seuran 85-vuotiselle taipaleelle. / Helsingfors-Samfundets delegationsordförande höjer skålen för samfundets 85 år.

Helsinki-Seura perustettiin 8.4.1934 kaupungintalolla, eli niin kutsutussa Bockin talossa Helsingin Senaatintorin kupeessa. Juhliakseen tätä muistoa seura saapui myös eilen samaan rakennukseen viettääkseen 85-vuotispäiviään. Seura halusi näet muistaa päivää vuonna 1812 jolloin keisari Aleksanteri I korotti Helsingin suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi. Jäsenten keski-ikä alkaa olla melko korkea, joten tervetuloa mukaan työhömme kaupungin historian, kulttuurin ja viihtymisen puolesta!


Pöytä notkui herkkuja! / Bordet dingnade av läckerheter!


Juhlatunnelmaa! / Feststämning!


Juhlasalin vierinen kabinetti avattiin myös seuralle. / Kabinettet intill festsalen öppnades även för föreningen.


Kabinetista avautuu näkymä Senaatintorille. / Från kabinettet öppnas en vy mot Senatstorget.
Bockin talo on täynnä kauniita koristemaalauksia. / Bockska huset är fyllt med vackra dekorationsmålningar.