söndag 12 augusti 2018

Sol i Helsinga! Aurinkoa Helsingassa!


Helsinga medeltidsdag arrangerades igår i Vanda i strålande solsken. / Helsingan keskiaikapäivä järjestettiin eilen Vantaalla kirkkaassa auringonpaisteessa. Foton / kuvat: EAW 2018.

Igår gick Helsinga medeltidsdag av stapeln för tredje gången i ypperligt väder. Medeltidsdagen arrangerades återigen på den medeltida prästgårdens forna område, i den nuvarande prästgårdens park vid sidan av den medeltida kyrkan Sankt Lars i Helsinge kyrkoby i hjärtat av Vanda. Försäljarna var fler och besökarna över 8 000! Evenemanget har växt från 800 besökare (2016) till nära 10 000 på tre år och därmed har det hela blivit en enorm succé! Arrangörerna Vanda-Sällskapet, BRQ och Vanda församlingar med flera bör därmed gratuleras å det varmaste!


Satu Hovi sålde sina verk om medeltida kläder och mat. Vid hennes stånd fick man smaka på olika örter och kryddor. / Satu Hovi möi teoksiaan keskiajan vaatteista ja ruoasta. Hänen myyntipaikallaan sai maistaa eri yrttejä ja mausteita.

Helsingan keskiaikapäivää järjestettiin eilen kolmatta kertaa loistavassa säässä. Keskiaikapäivää vietettiin jälleen keskiaikaisen pappilan entisellä paikalla, nykyisen pappilan puistossa keskiaikaisen Pyhän Laurin kirkon juurella, Helsingen kirkonkylässa Vantaan sydämessä. Myyjiä oli entistä enemmän ja kävijöitä yli 8 000! Tilaisuus on kasvanut 800 kävijästä (2016) lähes 10 000 kolmessa vuodessa ja näin ollen voidaan todeta markkinoiden olevan menestys! Järjestäjiä, Vantaa-Seuraa, BRQ:ta ja Vantaan seurakuntia voi näin ollen onnitella lämpimästi!


Parantajan pöydällä sai kuulla ja kokea luonnon voimaa. / Vid helbrägdagörarens bord fick man höra om och uppleva naturens kraft.


Vuoden pakollinen Helsingaselfie bannerin ja markkinoiden tunnuksen (Vantaalla löydetty kukonmallinen oluthana) vieressä! / Årets Helsingaselfie är ett måste intill bannern och marknadens symbol (en tuppformad ölkran hittad i Vanda)!

onsdag 1 augusti 2018

Oaser i Helsingfors - keitaita Helsingissä


Vinterträdgården är en skön oas i varmt väder. Rosendoften sköljer över hela området. / Talvipuutarha on ihana keidas kuumalla säällä. Ruusujen tuoksu täyttää koko alueen. Foton / Kuvat: EAW 2018.

Under de senaste veckorna har vi drabbats av extrem värmebölja. Det kommer kanske att synas även i statistiken för museibesök, då människor söker svalka i utställningarna under sin lediga tid? Möjligen ses det även i att skuggiga parker och planteringar lockar till vila. Vår barnfamilj har velat förena intresset för det förflutna med grönska och besökt den botaniska trädgården i Kajsaniemi samt Vinterträdgården i Helsingfors. Dylika ställen berättar om 1800-talets intresse för botanik och vetenskap och synen på hur detta skulle erbjudas allmänheten. Men vi tackar för oaserna, herr Borgström och andra!


I Vinterträdgården finns en liten karpdamm som är mycket intressant att studera. / Talvipuutarhassa sijaitsee pieni karppilampi, jota on hyvin kiinnostavaa tutkia.


Niilinlumme (Nymphaea caerulea) kukki kauniina ja muistutti monesta merkityksestään egyptiläiselle kulttuurille. Taustalla jättilumme (Victoria amazonica). Kasvitieteellinen puutarha. / Blålotus (Nymphaea caerulea) blommade vackert och påminde oss om sin mångfacetterade betydelse för den egyptiska kulturen. I bakgrunden jättenäckros (Victoria amazonica). Botaniska trädgården.

Viime viikkoina olemme kärsineet kovasta helteestä. Tämä näkyy ehkä museovierailujen määrällä, ihmisten etsiessä viileää turvaa näyttelyistä vapaa-ajallaan? Mahdollisesti tämä näkyy myös siinä, että hakeudutaan turvaan varjoisiin puistoihin. Lapsiperheemme on yhdistänyt kiinnostuksen menneeseen vehreyteen ja olemme vierailleet Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa sekä Talvipuutarhassa. Tällaiset puutarhat kertovat 1800-luvun kiinnostuksesta kasveihin ja tieteeseen ja näkökulmiin siitä, miten näitä tuli esittää yleisölle. Mutta, me kiitämme keitaista, herra Borgström ja kumppanit!


Kasvitieteellinen puutarha tarjosi paljon kiinnostavaa nähtävää ja koettavaa. Sai muun muassa maistaa yrttejä ja tunnustella kasveja. / Botaniska trädgården bjöd på mycket intressant att se och uppleva. Man fick bland annat smaka på örter och känna på växter.


Alnus et alnus.