Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

söndag 12 augusti 2018

Sol i Helsinga! Aurinkoa Helsingassa!


Helsinga medeltidsdag arrangerades igår i Vanda i strålande solsken. / Helsingan keskiaikapäivä järjestettiin eilen Vantaalla kirkkaassa auringonpaisteessa. Foton / kuvat: EAW 2018.

Igår gick Helsinga medeltidsdag av stapeln för tredje gången i ypperligt väder. Medeltidsdagen arrangerades återigen på den medeltida prästgårdens forna område, i den nuvarande prästgårdens park vid sidan av den medeltida kyrkan Sankt Lars i Helsinge kyrkoby i hjärtat av Vanda. Försäljarna var fler och besökarna över 8 000! Evenemanget har växt från 800 besökare (2016) till nära 10 000 på tre år och därmed har det hela blivit en enorm succé! Arrangörerna Vanda-Sällskapet, BRQ och Vanda församlingar med flera bör därmed gratuleras å det varmaste!


Satu Hovi sålde sina verk om medeltida kläder och mat. Vid hennes stånd fick man smaka på olika örter och kryddor. / Satu Hovi möi teoksiaan keskiajan vaatteista ja ruoasta. Hänen myyntipaikallaan sai maistaa eri yrttejä ja mausteita.

Helsingan keskiaikapäivää järjestettiin eilen kolmatta kertaa loistavassa säässä. Keskiaikapäivää vietettiin jälleen keskiaikaisen pappilan entisellä paikalla, nykyisen pappilan puistossa keskiaikaisen Pyhän Laurin kirkon juurella, Helsingen kirkonkylässa Vantaan sydämessä. Myyjiä oli entistä enemmän ja kävijöitä yli 8 000! Tilaisuus on kasvanut 800 kävijästä (2016) lähes 10 000 kolmessa vuodessa ja näin ollen voidaan todeta markkinoiden olevan menestys! Järjestäjiä, Vantaa-Seuraa, BRQ:ta ja Vantaan seurakuntia voi näin ollen onnitella lämpimästi!


Parantajan pöydällä sai kuulla ja kokea luonnon voimaa. / Vid helbrägdagörarens bord fick man höra om och uppleva naturens kraft.


Vuoden pakollinen Helsingaselfie bannerin ja markkinoiden tunnuksen (Vantaalla löydetty kukonmallinen oluthana) vieressä! / Årets Helsingaselfie är ett måste intill bannern och marknadens symbol (en tuppformad ölkran hittad i Vanda)!

onsdag 1 augusti 2018

Oaser i Helsingfors - keitaita Helsingissä


Vinterträdgården är en skön oas i varmt väder. Rosendoften sköljer över hela området. / Talvipuutarha on ihana keidas kuumalla säällä. Ruusujen tuoksu täyttää koko alueen. Foton / Kuvat: EAW 2018.

Under de senaste veckorna har vi drabbats av extrem värmebölja. Det kommer kanske att synas även i statistiken för museibesök, då människor söker svalka i utställningarna under sin lediga tid? Möjligen ses det även i att skuggiga parker och planteringar lockar till vila. Vår barnfamilj har velat förena intresset för det förflutna med grönska och besökt den botaniska trädgården i Kajsaniemi samt Vinterträdgården i Helsingfors. Dylika ställen berättar om 1800-talets intresse för botanik och vetenskap och synen på hur detta skulle erbjudas allmänheten. Men vi tackar för oaserna, herr Borgström och andra!


I Vinterträdgården finns en liten karpdamm som är mycket intressant att studera. / Talvipuutarhassa sijaitsee pieni karppilampi, jota on hyvin kiinnostavaa tutkia.


Niilinlumme (Nymphaea caerulea) kukki kauniina ja muistutti monesta merkityksestään egyptiläiselle kulttuurille. Taustalla jättilumme (Victoria amazonica). Kasvitieteellinen puutarha. / Blålotus (Nymphaea caerulea) blommade vackert och påminde oss om sin mångfacetterade betydelse för den egyptiska kulturen. I bakgrunden jättenäckros (Victoria amazonica). Botaniska trädgården.

Viime viikkoina olemme kärsineet kovasta helteestä. Tämä näkyy ehkä museovierailujen määrällä, ihmisten etsiessä viileää turvaa näyttelyistä vapaa-ajallaan? Mahdollisesti tämä näkyy myös siinä, että hakeudutaan turvaan varjoisiin puistoihin. Lapsiperheemme on yhdistänyt kiinnostuksen menneeseen vehreyteen ja olemme vierailleet Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa sekä Talvipuutarhassa. Tällaiset puutarhat kertovat 1800-luvun kiinnostuksesta kasveihin ja tieteeseen ja näkökulmiin siitä, miten näitä tuli esittää yleisölle. Mutta, me kiitämme keitaista, herra Borgström ja kumppanit!


Kasvitieteellinen puutarha tarjosi paljon kiinnostavaa nähtävää ja koettavaa. Sai muun muassa maistaa yrttejä ja tunnustella kasveja. / Botaniska trädgården bjöd på mycket intressant att se och uppleva. Man fick bland annat smaka på örter och känna på växter.


Alnus et alnus.

måndag 30 juli 2018

Reval - Rääveli revisited!


Vi njuter av medeltida stämning i Olde Hansa. / Nautimme keskiaikaisesta tunnelmasta Olde Hansassa. Foto / kuva: EAW 2018.

En dagstur till Reval, eller Tallinn, är verkligen uppfriskande. Staden i sin medeltida hamn är helt annorlunda än vår hemstad Helsingfors. Denna gång besökte vi restaurangen Olde Hansa, som var sval i värmen, och bjöd på en matupplevelse i medeltida anda. Deras service är vänlig och butiken, där man kan köpa produkter med sig hem, har ypperligt serviceinriktad personal, tack! Kyrkan Niguliste var även vår besöksmål, där den berömda Dödsdansen av Bernt Notke för tillfället visas bakom huvudaltaret.


Medeltida läckerheter: vildsvin, löksylt, ugnsost, bär, speltkorn och surkål. Olde Hansas egen kanelöl rekommenderas varm! / Keskiaikaisia herkkuja: villisikaa, sipulihilloa, uunijuustoa, marjoja, spelttiohraa ja hapankaalia. Suosittelen lämpimästi Olde Hansan omaa kaneliolutta!

Päiväretki Rääveliin, tai Tallinnaan, on todella virkistävä. Kaupunki keskiaikaisessa asussaan on aivan erilainen kuin kotikaupunkimme Helsinki. Tällä kertaa söimme ravintola Olde Hansassa, joka oli viileä helteessä, ja tarjosi keskiaikaistyylisen ruokakokemuksen. Ravintolan henkilökunta on ystävällinen ja kauppaa, josta voi ostaa tavaraa kotiin vietäväksi, hoitaa erinomaista asiakaspalvelua tarjoava henkilökunta, kiitos! Nigulisten kirkko oli myös kohteenamme. Täällä on Bernt Notken tunnettu Kuolemantanssi esillä, tällä hetkellä pääalttarin takana.


Bernt Notken Kuolemantanssi on esillä Nigulisten kirkossa. / Bernt Notkes Dödsdans förvisas i kyrkan Niguliste.

tisdag 24 juli 2018

Gruväventyr - kaivosseikkailu!


Tytyri gruvmuseum var både svalkande och spännande! Schaktet är 100 meter långt och 90 meter djupt. / Tytyrin kaivosmuseo oli sekä viileä että jännittävä! Louhos on 100 metriä pitkä ja 90 metriä syvä. Foton / kuvat: copyright EAW 2018.

Eftersom år 2018 är EU:s temaår för kulturarvet (#EuropeForCulture), är det särskilt roligt att i egenskap av expert på kulturturism och kulturarvsforskning dela en mängd info om vad allt vårt land har att erbjuda i den vägen. Idag var det dags att besöka Lojo med sin medeltida kyrka och sin fantastiska kalkgruva. Gruvbesöket i Tytyri tog en dryg timme och var underbart svalkande (+8 grader C) i årets rekordhetta. Om något är typiskt för Västra Nyland så är det väl mängden gruvor och gruvhistoria (t.ex. Fiskars, se här). Också i Lojo går gruvtraditionen tillbaka till början av nya tiden, men gruvmuseet var särskilt inriktat på verksamheten under det senaste seklet. Barnen tyckte gruvan var ytterst spännande. Själv har jag besökt en kolgruva i Longyearbyen i Spetsbergen år 1990, så det var inte mitt första gruvbesök. Men det var inte mindre intressant - tio poäng åt den fina guidningen och besöket!


Vid den gamla hissen nere i gruvan på plan 110. / Vanhan hissin luona kaivoksessa tasolla 110.

2018 on eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuosi (#EuropeForCulture)ja näin ollen on erityisen hauskaa jakaa infoa kaikesta, jota maamme tarjoaa kulttuuriperinnön suhteen. Olen näet taustaltani kulttuuriturismin ja kulttuuriperintötutkimuksen osaaja. Tänään oli aika kohdata Lohja keskiaikaisine kirkkoineen ja upeine kalkkikaivoksineen. Tytyrin kaivosvierailu kesti runsaan tunnin ja oli ihanan viilentävää (+8 astetta) vuoden ennätyshelteessä. Jos jokin on tyyppistä Länsi-Uudellemaalle, se on alueen monet kaivokset ja kaivoshistoria (esim. Fiskars, katso tässä). Lohjassakin kaivosperinne alkaa jo uuden ajan taitteessa, mutta kaivosmuseo kertoo erityisesti viime vuosisadan aikana tapahtuneesta toiminnasta. Lasten mielestä kaivos oli erittäin jännittävä. Itse olen käynyt hiilikaivoksessa Longyearbyenissä Huippuvuorilla vuonna 1990, joten tämä ei ollut ensikäyntini kaivoksessa. Mutta käynti oli erittäin mielenkiintoinen - kymmenen pistettä mainiosta opastuksesta ja käynnistä!


Sai kokeilla 7 kg painavaa lekaa. / Man fick prova på att slå med den 7 kg tunga släggan.


Ulkona taas helteessä! Lohjan kalkki on hyvälaatuista ja kaivostoimintaa on edelleen alueella. / Ute igen i hettan! Lojo kalk är av god kvalitet och det idkas fortfarande gruvdrift i området.

onsdag 18 juli 2018

Äventyr i Västerled del 3 - seikkailuja lännessä osa 3


Kvarnen i Fiskars är byggd av slaggtegel. / Fiskarsin mylly on rakennettu kuonatiilestä. Foton / Kuvat: copyright EAW 2018.

Igår traditionellt till Fiskars bruksmiljö. About clay i Kopparsmedjan väckte tankar kring konst. Fiskars museum bjöd som vanligt på vardagens historia. Tack!


Fiskars museums innovativa utställningsdesign: på krittavla, så att texterna kan ändras vid behov. / Fiskarsin museon innovatiivinen näyttelydesign: liitutaululla, jotta tekstejä voi muuttaa tarpeen mukaan.

Eilen perinteisesti Fiskarin ruukkiin. About clay Kuparipajassa tarjosi ajatuksia taiteesta. Fiskarsin museossa esillä arjen historiaa. Kiitos!


Fiskars-näkymä kellotornin kera. / Vy från Fiskars med klocktornet.


Hauskaa museossa - kul i museet!

tisdag 17 juli 2018

Äventyr i Västerled del 2 - seikkailuja lännessä osa 2


Fulla poäng till Hangö frontmuseum - täydet pisteet Hangon rintamamuseolle! Foton / kuvat: copyright EAW 2018.

Våra äventyr i Västra Nyland har inbegripit den sanna sommarstaden Hangö, med sitt karaktäristiska vattentorn och varma badstrand. Vi har flyttat oss framåt från medeltiden till de senaste krigen. Hangö frontmuseum bjöd på spännande upplevelser med sina kanoner och pansarvagnar. Både finskt och sovjetiskt på 1940-talet var väl framme. Nästa år blir det 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Kommer man att förnya den något schabbiga, i stort sett "handgjorda" utställningen i hallen? Förhoppningsvis - innehållet är digert och skulle vara värt en modernare presentation. Dockorna med uniformerna är dock riktigt fina och de svenska frivilliga i Hangö lyfts förhoppningsvis väl fram även i framtiden. Kanske någon fond kunde komma till undsättning? Som sagt, i övrigt är museet mycket lärorikt, personalen vänlig och kunnig, och museet var barnvänligt trots det allvarliga innehållet. Krigsbarnet och lottorna väckte frågor. Barnen uppskattade också hinderbanan bakom museet. PS: Snygga webbsidor på tre språk!

Däremot får Hangö museum minuspoäng: sommarstängt på måndagar! Mitt i den livligaste turistsäsongen! Till och Finlands nationalmuseum har börjat med sommaröppna måndagar... Så utställningen om det tyska lägret hann vi inte se.

Seikkailumme Länsi-Uudellamaalla on sisältänyt myös kesäkaupungin, Hangon, tunnettuine vesitorneineen ja lämpimine uimarantoineen. Olemme siirtyneet ajassa eteenpäin viime sotien aikaan. Hangon rintamamuseo tarjosi jännittäviä kokemuksia tykkeineen ja panssarivaunuineen. Sekä suomalaista että neuvostoliittolaista elämää 1940-luvulla oli hyvin esillä. Ensi vuonna on kulunut 80 vuotta Talvisodan syttymisestä. Uudistetaanko vähän kulunutta, "käsin tehtyä" näyttelyä hallin puolella? Toivottavasti - sisältö on runsas ja ansaitsisi modernimman esityksen. Univormuilla varustetut nuket ovat tosin todella hienoja ja Hangon ruotsalaiset vapaaehtoiset nostetaan toivottavasti hyvin esille myös tulevaisuudessa. Voisiko joku rahasto tulla apuun? Kuten sanottua, muuten museo on hyvin kiinnostava, henkilökunta ystävällinen ja osaava, ja museo oli lapsiystävällinen vakavasta sisällöstä huolimatta. Sotalapsi ja lotat herättivät kysymyksiä. Lapset arvostivat myös museon takana olevaa kiipeilyrataa. PS: Hienot kotisivut kolmella kielellä!

Hangon museo saa tosin miinuspisteitä: suljettu kesämaanantaisin! Keskellä vilkkainta turistikautta! Jopa Suomen kansallismuseo on nykyään auki maanantaisin kesällä... Joten näyttely saksalaisten leiristä jäi tällä kertaa näkemättä.

söndag 15 juli 2018

Äventyr i Västerled del 1


Raseborgs slotts egen medeltidsmarknad arrangerades detta veckoslut. / Raaseporin omat keskiaikamarkkinat järjestettiin tänä viikonloppuna. Foton / Kuvat: EAW 2018.

Dags för äventyr i Västra Nyland sommaren 2018. Idag var det dags för Medeltid i Raseborg, som arrangerades för ungefär tionde gången. Bakom evenemanget står RAMS och fastän marknaden inte var så stor var den välbesökt, åtminstone tornerspelet, som lockade ett par hundra åskådare då vi var på plats. Slottet var sig likt och spännande, men mest tyckte barnen om tornerspelen med fina uppvisningar till häst och roliga gycklare.

Kesän 2018 seikkailut Länsi-Uudellamaalla on alkanut. Tänään koitti Keskiaikaa Raaseporissa, joka järjestettiin noin kymmenennen kerran. Järjestelyjen taustalla on RAMS ja vaikkei markkinat ole kovin suuret, ne olivat suositut - ainakin turnajaiset, jotka houkuttelivat pari sataa katsojaa meidän ollessa paikalla. Linna oli entisensä ja jännittävä, mutta eniten lapset tykkäsivät turnajaisten upeista hevosnäytöksistä ja hauskoista narreista.