Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

onsdag 1 augusti 2018

Oaser i Helsingfors - keitaita Helsingissä


Vinterträdgården är en skön oas i varmt väder. Rosendoften sköljer över hela området. / Talvipuutarha on ihana keidas kuumalla säällä. Ruusujen tuoksu täyttää koko alueen. Foton / Kuvat: EAW 2018.

Under de senaste veckorna har vi drabbats av extrem värmebölja. Det kommer kanske att synas även i statistiken för museibesök, då människor söker svalka i utställningarna under sin lediga tid? Möjligen ses det även i att skuggiga parker och planteringar lockar till vila. Vår barnfamilj har velat förena intresset för det förflutna med grönska och besökt den botaniska trädgården i Kajsaniemi samt Vinterträdgården i Helsingfors. Dylika ställen berättar om 1800-talets intresse för botanik och vetenskap och synen på hur detta skulle erbjudas allmänheten. Men vi tackar för oaserna, herr Borgström och andra!


I Vinterträdgården finns en liten karpdamm som är mycket intressant att studera. / Talvipuutarhassa sijaitsee pieni karppilampi, jota on hyvin kiinnostavaa tutkia.


Niilinlumme (Nymphaea caerulea) kukki kauniina ja muistutti monesta merkityksestään egyptiläiselle kulttuurille. Taustalla jättilumme (Victoria amazonica). Kasvitieteellinen puutarha. / Blålotus (Nymphaea caerulea) blommade vackert och påminde oss om sin mångfacetterade betydelse för den egyptiska kulturen. I bakgrunden jättenäckros (Victoria amazonica). Botaniska trädgården.

Viime viikkoina olemme kärsineet kovasta helteestä. Tämä näkyy ehkä museovierailujen määrällä, ihmisten etsiessä viileää turvaa näyttelyistä vapaa-ajallaan? Mahdollisesti tämä näkyy myös siinä, että hakeudutaan turvaan varjoisiin puistoihin. Lapsiperheemme on yhdistänyt kiinnostuksen menneeseen vehreyteen ja olemme vierailleet Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa sekä Talvipuutarhassa. Tällaiset puutarhat kertovat 1800-luvun kiinnostuksesta kasveihin ja tieteeseen ja näkökulmiin siitä, miten näitä tuli esittää yleisölle. Mutta, me kiitämme keitaista, herra Borgström ja kumppanit!


Kasvitieteellinen puutarha tarjosi paljon kiinnostavaa nähtävää ja koettavaa. Sai muun muassa maistaa yrttejä ja tunnustella kasveja. / Botaniska trädgården bjöd på mycket intressant att se och uppleva. Man fick bland annat smaka på örter och känna på växter.


Alnus et alnus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar