Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

torsdag 15 januari 2015

Resemässan i Helsingfors - Matkamessut Helsingissä 2015

Januari och återigen dags för Resemässan! Eftersom jag även innehar en examen inom turismbranschen (producent, expert på kulturturism från Haaga-Perho 2014), är det onekligen i mitt intresse att kolla in vad som erbjuds både proffs och publik år 2015. Mässan kändes först och främst som en mindre satsning i år, som var en mindre satsning än 2013 (!) - inte lika rafflande avdelningar som ifjol varken på utlands- eller inlandsfronten.

Lappland är stort inom resebranschen i Finland år efter år, men i övrigt fanns det mycket att önska! Sibelius jubileumsår* och de till hans historia anknutna städerna/kommunerna och museerna hade en ganska storstilad avdelning gemensamt, vilket var riktigt trevligt. Förhoppningsvis blir jubileumsåret lyckat - tills vidare har varit ganska tyst om detta i pressen. Vad annat tog jag till mig? Heinävesi/Valamo har alltid en trevlig liten avdelning och glada munkar på plats. Samma gäller de små vänföreningarna, som med frivilliga krafter presenterar sin verksamhet - inte mindre energiskt, vilket är en glädje att se.

Torsdag är proffsdag på mässan, vilket gjorde att det var relativt glest med folk, fastän det var lunchtid. Något oroad är jag dock över att de flesta inte är så intresserade av den information en mässa erbjuder, utan hellre googlar själva. Eller är det så? Jag tycker även lågkonjunkturen känns på många vis: färre som ställer ut, mindre mässa, inte så storstilat med shower etc. som förr, färre besökare? Det skulle vara intressant att höra andra synpunkter på detta. Kanske radion orkar kommentera? Förhoppningsvis.

*Kommentar: Var är Sibelius 150-årsjubileums webbsidor på svenska??? Jag finner bara på finska och engelska. Kanske det finns några om man googlar på, men det borde väl vara lätt att hitta dem, inte 'webbarkeologi'? Och snubben verkade på svenska under sitt liv! SKANDAL, säger jag. Kunde någon vänligen ta upp detta, tack?

Tammikuu ja palaan jälleen Matkamessuille! Minulla on myös turistialan tutkinto (tuottaja, kulttuurimatkailun osaaja Haaga-Perhosta 2014) ja siksi olen vääjäämättmästi kiinnostunut siitä, mitä tarjotaan sekä ammattilaisille että yleisölle vuonna 2015. Messut tuntuivat ennen kaikkea pienemmiltä verrattuna edellisiin (2014, joka oli 2013:aakin jo vaatimattomampi!): ei yhtä raflaavia osastoja edelliseen vuoteen verrattuna, ei ulkomaan- eikä kotimaan matkailunkaan rintamilla.

Lappi on vuodesta toiseen Suomen matkailualan huipulla, mutta muuten on paljon toivomisen varaa! Sibeliuksen juhlavuosi ja häneen liittyvät kaupungit/kunnat sekä museot olivat melko laajasti esillä yhteisessä osastossa, mikä oli oikean mukavaa. Toivottavasti juhlavuodesta tulee onnistunut - tähän mennessä on ollu tmelko hiljaista, ainakin lehdistössä. Mitä muuta koin? Heinävesi/Valamo on aina edustettuna mukavalla pienellä osastolla iloisine munkkeineen. Sama koskee pieniä ystävyysseuroja, jotka vapaaehtoisvoimin esittelevät toimintaansa - täynnä energiaa. Tätä on ilo katsella.

Torstai on ammattilaisten messupäivä, joka vaikuttii siihen, ettei ollut paljon väkeä, vaikka oli lounasaika. Olen tosin vähän huolestunut siitä, että messujen tarjoama informaatio ei kiinnosta monia, vaan ihmiset googlavat omin päin. Vai onko näin? Mielestäni myös lama tuntuu monin tavoin: vähemmän osallistujia, pienemmät messut, ei yhtä raflaavia show-esityksiä yms. kuin ennen, vähemmän kävijöitä? Olisi kiinnostavaa kuulla muita mielipiteitä tästä. Ehkä radio jaksaa kommentoida? Toivottavasti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar