Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

måndag 5 januari 2015

Välkommen - tervetuloa 2015!


Sol över bronsåldersröse i Gäddvik, Esbo. / Pronssikautinen röykkiö Haukilahdessa, Espoossa, auringon valossa.

Välkommen till Tmi Eva Ahl:s blogg! Mina webbsidor förnyades på finska i höstas och har idag öppnat även med nya uppdateringar - och översatta till svenska. Från att firman varit en god bisyssla i flera år kunde den bli min huvudsyssla år 2014 tack vare många och intressanta arbetsuppdrag. Det förefaller som om det finns ett behov att sprida budskapet om att det är möjligt att arbeta som företagare inom humaniora, vilket gjort det aktuellt för mig att skriva om mina projekt som varit - och kommande utmaningar.

Sedan jag grundade Tmi Eva Ahl för snart tolv år sedan har tiotals uppdrag fortbildat mig som historiker, arkivarie och redaktör på många vis, med många samarbetspartners. Målet är att här presentera både gammalt och nytt - på svenska och finska, vilka är de huvudspråk jag arbetar på. Ifjol har jag samarbetat med många parter och jag hoppas samarbetet fortsätter även i år. Snart är det dags att kavla upp ärmarna inför år 2015 och dess arbetsuppdrag - detta kommer jag att rapportera om här, välkommen med!

Tervetuloa Tmi Eva Ahl:in blogiin! Uudistin kotisivuni suomeksi syksyllä ja olen tänään avannut uusin päivityksin - ja kääntänyt ne myös ruotsiksi. Vuosien ajan firmani oli hyvä sivubisnes, mutta viime vuonna se muuttui päätoimekseni suurten ja kiinnostavien työtehtävien johdosta. Vaikuttaa siltä, että on ollut tarvetta jakaa tietoa siitä, että on mahdollista toimia yrittäjänä myös humanistisella alalla, miksi minäkin olen nyt aloittanut kirjoittamaan tarkemmin projekteista, joita olen saanut olla mukana tekemässä - sekä tulevista haasteista.

Siitä saakka, kun perusti Tmi Eva AHl:in lähes 12 vuotta sitten, kymmeniä työtehtäviä on perehdyttänyt minua historian alan ammatissani historioitsijana, arkistonhoitajana ja toimittajana monin tavoin, monen eri yhteistyökumppanin kanssa. Tavoitteena on, että tässä esittelen sekä vanhaa että uutta - ruotsiksi ja suomeksi, koska nämä kielet ovat pääkielet, joilla toimin. Pian on aika kääriä hihat vuoden 2015 haasteiden edessä - tästä tulen raportoimaan täällä, tervetuloa mukaan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar