Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

tisdag 10 februari 2015

Dominikanerna/dominikaanit 800 - Hemming 500


Kvällssolens sken sänkte sig över det fantastiska senmedeltida slottet Olofsborg i Nyslott. Det var en ära att än en gång återse staden och slottet och att få hålla föredrag här. /Ilta-autingon valo laskeutui fantastisen keskiaikaisen Olavinlinnan ylle Savonlinnassa. Oli kunnia jälleen nähdä kaupunki ja linna, sekä pitää esitelmä.

I fredags, 6.2.2015, höll jag föredrag om biskop Hemmings 500 år som salig i Olofsborg i Nyslott. Seminariet anknöt till Hemmings jubileum år 2014, då det hade gått 500 år sedan han festliga skrinlägging i Åbo år 1514. Seminariet handlade även om Sankt Olavs dominikankonvent och dominikanerna, varför tillställningen, som började klockan 17, var välbesökt med en skara på närmare 50 personer i Kungssalen i slottet. Docent Osmo Pekonen stod för de praktiska arrangemangen och presenterade även föredragshållarna: broder Gabriel från dominikanorden, som talade om Sankt Dominicus och den orden, som i år firar 800 år av sin existens. Efter Gabriels föredrag följde mitt om Hemming.

Frågorna haglade särskilt om broder Gabriel, teologie magister från Helsingfors, som spenderat lång tid utomlands på sin väg att bli dominikanbroder: i Strassbourg och Oslo, bland annat. Numera är han bosatt i en liten kommunitet i anknytning till Studium Catholicum på Riddaregatan i Helsingfors (grundades i slutet av 1940-talet, så snart jubilerar även de).

Stämningen var god och kaffeserveringen bjöd ännu på stunder av god diskussion i det tilltagande mörkret. Tack Osmo, tack Nyslott – för ett lyckat och minnesrikt seminarium!

Perjantaina, 6.2.2015, pidin esitelmän piispa Hemmingin 500:ta autuuden vuodesta Olavinlinnassa, Savonlinnassa. Seminaari liityi Hemmingin juhlavuoteen 2014, jolloin oli kulunut 500 vuotta hänen juhlallisesta translaatiostaan Turussa v. 1514. Seminaari käsitteli myös Pyhän Olavin dominikaanikonventtia ja dominikaaneja, jonka takia tilaisuus, joka alkoi klo 17, oli suosittu ja melkein 50 henkeä seurasi sitä linnan Kuninkaansalissa. Dosentti Osmo Pekonen vastasi käytännön järjestelyistä ja esitteli luennoitsijat: veli Gabriel dominikaanisääntökunnasta, joka puhui Pyhästä Domincuksesta ja siitä järjestöstä, joka tänä vuonna juhlii 800 vuoden taivaltaan. Gabrielin esitelmän jälkeen seurasi omani Hemmingistä.

Kysymyksiä sateli etenkin veli Gabrielille, Helsingin yliopiston teologian maisterille, joka on viettänyt pitkän ajan ulkomailla kilvoitelleen tiellään dominikaaniveljeksi: Strassborugissa ja Oslossa, muun muassa. Nykysisin hän asuu pienessä yhteisössä, joka liittyy Studium Catholicumiin Helsingin Ritarikadulla (perustettu 1940-luvun loppupuolella, joten pian hekin viettävät juhlavuotta).

Tunnelma oli korkealla ja kahvitus pohjusti vielä muutamille hyville keskustelutuokioille tilaa illan pimetessä. Kiitos Osmo, kiitos Savonlinna – onnistuneesta ja muistorikkaasta seminaarista!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar