Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

måndag 23 januari 2017

Medeltida textil kopierad - keskiaikainen tekstiili kopioitu


Finlands nationalmuseums projekt att undersöka och kopiera en 1400-tals textil från Masku kungjordes i lördags. Suomen kansallismuseon projekti tutkia ja kopioida Maskun 1400-luvun tekstiili julkistettiin lauantaina.

På lördagen tillkännagavs ett projekt som planerades och genomfördes i fjol: att konservera ett medeltida kläde från Masku och skapa en kopia. Arkeologen, doktor Krista Vajanto presenterade sina resultat kring undersökningen av originalklädet och kunde komma med enastående detaljer, som inte tidigare var kända: bland annat fanns där bomullsfragment - det var ytterst sällsynt på 1400-talet och måste ha varit mer värt än guld som en importprodukt ändå från Indiens fält.

Under ledning av Elina Sojonen framställde en grupp amatörer en kopia av klädet och vi fick en glimt i hur mycket arbete och kärlek och fantastiskt fina material som lagts ner på textilen. Idén till projektet ficks från Historiska museets projekt att restaurera och kopiera villaintarsiatextilier, berättade Sojonen. Kopian syddes av en stor grupp personer och det gick åt inalles 1600 timmar frivilligarbete till detta! Nedan ser ni bilder från tillställningen. Både originalet och kopian finns utställda i Finlands nationalmuseum fram till 9.2.2017. Rekommenderas!

Lauantaina julkistettiin projekti, joka suunniteltiin ja toteutettiin viime vuonna: konservoida keskiaikainen tekstiili Maskusta sekä luoda siitä kopio. Arkeologi, tohtori Krista Vajanto, esitteli tuloksiaan originaalikankaan tutkimuksesta ja sai ällistyttäviä uusia asioita esiin, joita ei aiemmin tiedetty: muun muassa applikaatiossa oli puuvillakangasta - joka oli erittäin harvinaista 1400-luvulla ja on jouduttu tuoda kaukaa Intian pelloilta. Se oli kultaakin arvokkaampaa.

Elina Sojosen johdolla ryhmä harrastajia kopioi kankaan ja saimme näin ollen käsityksen siitä, miten suurta työtä ja rakkautta ja suurenmoisia materiaaleja on käytetty tekstiilin valmistukseen. Ajatus lähti Historiska museetin projektista restauroida ja koipoida villaintarsiatekstiilejä, Sojonen kertoi. Kopiota valmisti laaja joukko ja siihen upposi 1600 vapaaehtoistyötuntia! Alla näette kuvia tilaisuudesta. Sekä alkuperäinen että kopio ovat esilleä Suomen kansallismuseon pop-up-tilassa 9.2.2017 asti. Suosittelen!


Doktor Krista Vajanto förevisar originalet från Masku, som dateras till 1400-talet. Tohtori Krista Vajanto esittelee alkuperäistä tekstiiliä, joka on peräisin Maskusta ja ajoitetaan 1400-luvulle.


Detalj av kopian som framställts år 2016. Kopion yksityiskohta. Tekstiili valmistui 2016.


Historiebruk och produktifiering. Finlands nationalmuseum säljer tryckta kopior av klädet - som duk eller dyna. Önskejulklappen? Ja tack! Historiankäyttöä ja tuotteistamista. Suomen kansallismuseo myy painettuja kopioita tekstiilinä ja tyynyinä. Toivelahja? Kyllä kiitos!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar