Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

måndag 11 juni 2018

I Fredrikshamn - Haminassa


Fredrikshamns museum bjuder på intressanta möten. I sommar visas en utställning om herrgårdarnas kvinnor. / Haminan museo tarjoaa kiinnostavia kohtaamisia. Tänä kesänä esitellään kartanoiden naisia.

I samband med Tmi Eva Ahls pågående projekt med Fredrikshamns museum besökte jag staden i förra veckan. Det var länge sedan senast, 1999. Staden är charmig och har en fascinerande historia från medeltidens Veckelax till gräns- och militärstad med sin karaktäristiska cirkelformade stadsplan. Här får ni se litet bilder från mitt besök. Jag återkommer senare med mer om detta fina projekt!


Veckelax medeltida kyrkas nuvarande form härstammar från C. L. Engel på 1800-talet. Den byggdes om efter stadens brand år 1821. / Vehkalahden keskiaikaisen kirkon nykyinen ulkonäkö on C. L. Engelin ansiota 1800-luvulla. Kirkko uudistettiin kaupungin vuoden 1821 palon jälkeen.

Tmi Eva Ahlin tämänhetkisen yhteistyöprojektin Haminan museoiden kanssa vei minut viime viikolla kaupunkiin. Edellisestä käynnistä, 1999, oli jo kauan. Kaupunki on viehättävä ja omaa kiehtovan historian keskiajan Vehkalahdesta raja- ja sotilaskaupuningiksi muutettuna. Haminaa määrittelee sen ympyränmuotoinen asemakaava. Tässä on vähän kuvia käynnistäni. Palaan pian asiaan tähän upeaan projektiin liittyen!


1450-luvulle ajoitetun kirkon itäpäässä sijaitsee kalkkivinen risti. / På östra fasaden av den till omkring år 1450 daterade kyrkan finns ett kalkstenskors.


Muistomerkki vanhasta hautausmaasta kirkon eteläpuolella. / Monument över kyrkans gamla gravgård söder om kyrkan.


Taiteilija Hugo Simberg asui tässä talossa, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsee vanha kirkkopiha. / Konstnären Hugo Simberg bodde i detta hus som är beläget strax intill den gamla kyrkogården.


Ympyränmuotoisen asemakaavan keskuksessa sijaitsee raatihuone, jossa on mukava kahvila pohjakerroksessa. Vasemmalla näkyy ortodoksisen kirkon torni ja keskellä vanha poliisitalo, jota muutetaan pian hotelliksi (Kymen sanomat 7.6.2018). / I centrum av den cirkelformade stadsplanen är rådhuset, som har ett trevligt kafé i bottenvåningen. Till vänster syns den ortodoxa kyrkans klocktorn och rakt fram det gamla polishuset, som kommer att byggas om till hotell (Kymen sanomat 7.6.2018).


Upea kauppiaantalon museo tarjoaa tänä vuonna koskettavan näyttelyn, jossa esitellään talossa asuneiden kohtaloita vuoden 1918 sodan yhteydessä. / Det fantastiska köpmanshusets museum bjuder i år på en rörande utställning, där man presenterar de öden de som bodde i huset hade under kriget år 1918.

Alla foton / kaikki kuvat: EAW 2018. Fria att användas / saa käyttää vapaasti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar