Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

fredag 29 juni 2018

Medeltid i Åbo del 1 - Keskiaikaa Turussa osa 1


Dags igen för Medeltidsmarknaden i Åbo - en av sommarens absoluta höjdpunkter för en historieälskare! / Taas koitti aika vierailla Turun keskiaikaisilla markkinoilla - eräs kesän kohokohdista historiaa rakastavalle! Foto/Kuva: EAW 2018.

Medeltidsmarknaden 2018 öppnade igår i soligt väder och var välbesökt. Jag deltog i TUCEMEMS:s intressanta seminarium och barnen med svärmor besökte marknaden. Jag hann också bekanta mig snabbt med både ett och annat på marknaden. Marknaden är öppen fram till söndag kväll - ett besök rekommenderas å det varmaste!


Marja Hartola säljer bröd, kringlor och annat gott på marknaden. / Marja Hartola myy leipää, rinkeleitä ja muuta hyvää markkinoilla.

TUCEMEMS seminarium lockade salen full - mer än 70 åhörare - till Gamla Rådhuset. Marika Räsänen inledde med att tala om Åbo stifts kalender och festdagar omkring år 1400. Tom Linkinen höll ett intressant föredrag om medeltida teater och berättade även sina motiv till att själv skriva manus till marknadsskådespelet i år. Sonja Hukantaival berättade om några case från sin doktorsavhandling, om hur man begravt saker under marken vid gränsen och under sina golv. Det har att göra med folktro och behov av beskydd - mycket intressant. Efter en kort paus fortsatte Visa Immonen att beskriva Korois omkring år 1400 - med andra ord berätta om Juhani Rinnes undersökningar där och vilka resultat som de senaste årens undersökningar av materialet kommit fram till. Janne Harjula och Jussi Kinnunen berättade därefter om ett unikt fynd i Åbo: ett näverbrev med latinsk text. Mera undersökningar skall göras och det är möjligt att man i något skede kan komma på vad som skrivits. Seminariet avslutades av Anna-Stina Häggman som presenterade sin forskning kring fraser i donationsbrev från Nådendals kloster.

Keskiaikaiset markkinat 2018 avattiin eilen kauniissa säässä ja väkeä oli runsaasti. Osallistuin TUCEMEMS:in kiinnostavaan seminaariin ja lapset sekä anoppi vierailivat markkinoilla. Ehdin myös tehdä pikavisiitin markkinoilla ja nähdä yhtä ja toista. Markkinat ovat auki sunnuntai-iltaan saakka - suosittelen lämpimästi käyntiä!


Värjärikilta esitteli toimintaansa. / Färgargillet förevisade sin verksamhet.

TUCEMEMSin seminaari houkutteli salin täyteen - yli 70 kuulijaa - Vanhaan Raatihuoneeseen. Marika Räsänen avasi seminaarin kertomalla minkälaisia juhlia esiintyy Turun hiippakunnan kalenterissa vuoden 1400 tienoolla. Tom LInkinen piti kiinnostavan esitelmän keskiajan teatterista ja kertoi myös omista motiiveistaan käsikirjoittaa tämän kesän markkinanäytelmän. Sonja Hukantaival esitti casejä väitöskirjastaan siitä, miten on haudattu esineitä maan alle rajakohdalla sekä lattioiden alle. Perinne liittyy kansanuskoon ja ihmisten suojelutarpeisiin - erittäin mielenkiintoista. Lyhyen tauon jälkeen Visa Immonen esitteli Koroista vuonna 1400 - eli kertoi Juhani Rinteen tutkimuksista ja viime aikojen tuloksista löytöihin liittyen. Janne Harjula ja Jussi Kinnunen esittelivät seuraavaksi uniikin löydön Turusta: latinankielisen tuohikirjeen. Lisätutkimuksia on tekeillä ja voidaan ehkä saada tietää mitä kirjeessä sanotaan. SEminaarin päätti Anna-Stina Häggmanin esitys tutkimuksestaan, joka käsittelee fraaseja Naantalin luostarin lahjoituskirjeessä.


Kuokantalon paistettu sika kerää katseita joka vuosi. / Kuokantalos stekta svin fångar uppmärksamheten varje år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar