Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

onsdag 18 juli 2018

Äventyr i Västerled del 3 - seikkailuja lännessä osa 3


Kvarnen i Fiskars är byggd av slaggtegel. / Fiskarsin mylly on rakennettu kuonatiilestä. Foton / Kuvat: copyright EAW 2018.

Igår traditionellt till Fiskars bruksmiljö. About clay i Kopparsmedjan väckte tankar kring konst. Fiskars museum bjöd som vanligt på vardagens historia. Tack!


Fiskars museums innovativa utställningsdesign: på krittavla, så att texterna kan ändras vid behov. / Fiskarsin museon innovatiivinen näyttelydesign: liitutaululla, jotta tekstejä voi muuttaa tarpeen mukaan.

Eilen perinteisesti Fiskarin ruukkiin. About clay Kuparipajassa tarjosi ajatuksia taiteesta. Fiskarsin museossa esillä arjen historiaa. Kiitos!


Fiskars-näkymä kellotornin kera. / Vy från Fiskars med klocktornet.


Hauskaa museossa - kul i museet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar