Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

söndag 1 juli 2018

Medeltid i Åbo del 2 - Keskiaikaa Turussa osa 2


Narrarna uppträder med roligt program på Medeltidsmarknaden i Åbo. / Narreilla on hauskaa ohjelmaa tarjolla Turun Keskiaikaisilla markkinoilla. Foto / Kuva: EAW 2018.

Igår besökte jag Medeltidsmarknaden igen tack vare det intressanta seminariet, Novgorod och Åbo år 1318, som arrangerades i Gamla Rådhusets sal på eftermiddagen. Före det hann jag njuta av den fina stämningen på torget och ta del av olika programpunkter såsom marknadsskådespelet och narrarnas trix på Brinkkalas gård.


Saladin's fruits marknadsstånd var läckert! / Saladin's fruits:in markkinakoju oli herkullinen!

Seminariet Novgorod och Åbo år 1318 presenterades föredrag av professor Jukka Korpela, docent Aleksandr Saksa, professor Visa Immonen, docent Kari Uotila och docent Janne Harjula med magister Jussi Kinnunen. Korpela inledde seminariet med en mycket redig utläggning om vattenvägarnas betydelse under vikingatiden och den tidiga Hansans tidevarv. Uppenbart var, att skärgården haft en stor betydelse som knutpunkter för handelsrutterna och ett svenskt rike i vardande, men vars betydelse sedan reducerades på 1300-talet, då städer som Åbo började utvecklas vid kusten. Immonens föredrag koncenterade sig på de fåtal fynd av möjligt östligt ursprung som påträffats i Åbotrakten. Man kan därmed påstå, som Immonen, att den östliga påverkan inte verkar ha varit så betydande just i Åbotrakten. Aleksandr Saksas inlägg flankerade Korpelas och behandlade Novgorods kontakter med Karelen. På ett område som hänvisas till en bojargård, område B, har påträffats fynd som kan dateras till korstågstidens områden vid Vuoksens stränder vid Ladoga på Karelska näset. Eftersom ett mycket litet område grävts ut, är det möjligt att vi i framtiden får se fler fynd. Uppenbart är dock att bojarerna haft ett handels- och möjligen personligt förhållande till karelarna på näset. Kari Uotilas föredrag presenterade de pågående utgrävningarna i Katedralskolans gymanstiksal i korthet. Men om detta kommer vi att höra mer i framtiden. Avslutningsvis talade Harjula och Kinnunen igen om det unika fyndet: näverbrevet från Åbo.

Idag arrangerar Numimatiska Föreningen i Finland ett intressant seminarium om myntfynd i Tavastehus och på övriga håll. Tyvärr har jag inte möjlighet att delta, men ett besök på marknaden och seminariet kan varmt rekommenderas: tidsresan har gratis inträde!

Eilen vierailin Turun Keskiaikaisilla markkinoilla jälleen, koska ohjelmassa oli kiinnostava seminaari: Novgorod ja Turku vuonna 1318. Seminaari oli avoinna yleisölle ja pidettiin Vanhan Raatihuoneen salissa. Ennen seminaaria ehdin nauttia ihanasta markkinatunnelmasta ja eri ohjelmanumeroista kuten markkinanäytelmästä ja narrien keikailusta Brinkkalan pihalla.

Seminaarissa Novgorod ja Turku vuonna 1318 esiintyivät professori Jukka Korpela, dosentti Aleksandr Saksa, professori Visa Immonen, dosentti Kari Uotila ja dosentti Janne Harjula sekä maisteri Jussi Kinnunen. Korpelan selkeä esitys vesireittien merkityksestä viikinkiajasta varhaiseen Hansa-aikaan todisti, että saaristolla on ollut suuri merkitys kauppareittien varrella ja Ruotsin valtakunnan syntyessa, mutta saarien merkitys väheni 1300-luvulla, jolloin Turun kaltaiset kaupungit kehittyivät rannikoilla. Immosen esitelmä esitti muutamia itäisiä löytöjä Turun seudulta, Voidaan näin ollen väittä, Immonen tarkensi, ettei itäisiä vaikutteita ole laajemmin tällä alueella. Aleksandr Saksan esitelmä täydensi Korpelan puheenvuoroa esittelemällä Novgorodin kontakteja karjalaisiin. Alueella, jossa on sijainnut pajarihovi, alue B, on löytynyt esineitä, jotka voidaan ajoittaa ja sijoittaa ristiretkiajan Vuoksen rannoille Laatokalle. Koska vain pieni osa hovia on kaivettu, on mahdollista saada lisää tiedoja tulevaisuudessa. On ilmeistä, että pajareilla on ollut kauppa- ja mahdollisesti myös henkilösuhteita Kannaksen karjalaisiin. Kari Uotilan esityksessä saimme kurkistaa Katedraalikoulun liikuntasalissa parhaillaan järjestettäviin kaivauksiin. Lisätietoja tästä saamme tulevaisuudessa. Lopuksi Harjula ja Kinnunen esittelivät jälleen uniikin löydön: Turun tuohikirjeen.


Professori Visa Immonen esitteli mahdollisia itäisiä esineitä Turunseudun varhaisesta keskiajasta. / Professor Visa Immonen förevisade möjliga östliga fynd från Åbotraktens tidiga medeltid.

Tänään Suomen Numismaattinen Yhdistys järjestää kiinnostavan seminaarin Hämeenlinnasta ja muualta löytyneista rahoista. Valitettavasti en pääse osallistumaan, mutta suosittelen lämpimästi markkinoilla ja seminaarissa käyntiä: aikamatkaan vapaa pääsy!


Matkalla kotiin poikkesin Turun uuden kauppatorin kaivausaluella. Kaivetaan kahdessa kohtaa. Jo näkyi rakenteita! / Påväg hem passerade jag utgrävningarna på Åbo stads nya torg. Man gräver på två områden. Strukturer var redan synliga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar