Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

tisdag 24 juli 2018

Gruväventyr - kaivosseikkailu!


Tytyri gruvmuseum var både svalkande och spännande! Schaktet är 100 meter långt och 90 meter djupt. / Tytyrin kaivosmuseo oli sekä viileä että jännittävä! Louhos on 100 metriä pitkä ja 90 metriä syvä. Foton / kuvat: copyright EAW 2018.

Eftersom år 2018 är EU:s temaår för kulturarvet (#EuropeForCulture), är det särskilt roligt att i egenskap av expert på kulturturism och kulturarvsforskning dela en mängd info om vad allt vårt land har att erbjuda i den vägen. Idag var det dags att besöka Lojo med sin medeltida kyrka och sin fantastiska kalkgruva. Gruvbesöket i Tytyri tog en dryg timme och var underbart svalkande (+8 grader C) i årets rekordhetta. Om något är typiskt för Västra Nyland så är det väl mängden gruvor och gruvhistoria (t.ex. Fiskars, se här). Också i Lojo går gruvtraditionen tillbaka till början av nya tiden, men gruvmuseet var särskilt inriktat på verksamheten under det senaste seklet. Barnen tyckte gruvan var ytterst spännande. Själv har jag besökt en kolgruva i Longyearbyen i Spetsbergen år 1990, så det var inte mitt första gruvbesök. Men det var inte mindre intressant - tio poäng åt den fina guidningen och besöket!


Vid den gamla hissen nere i gruvan på plan 110. / Vanhan hissin luona kaivoksessa tasolla 110.

2018 on eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuosi (#EuropeForCulture)ja näin ollen on erityisen hauskaa jakaa infoa kaikesta, jota maamme tarjoaa kulttuuriperinnön suhteen. Olen näet taustaltani kulttuuriturismin ja kulttuuriperintötutkimuksen osaaja. Tänään oli aika kohdata Lohja keskiaikaisine kirkkoineen ja upeine kalkkikaivoksineen. Tytyrin kaivosvierailu kesti runsaan tunnin ja oli ihanan viilentävää (+8 astetta) vuoden ennätyshelteessä. Jos jokin on tyyppistä Länsi-Uudellemaalle, se on alueen monet kaivokset ja kaivoshistoria (esim. Fiskars, katso tässä). Lohjassakin kaivosperinne alkaa jo uuden ajan taitteessa, mutta kaivosmuseo kertoo erityisesti viime vuosisadan aikana tapahtuneesta toiminnasta. Lasten mielestä kaivos oli erittäin jännittävä. Itse olen käynyt hiilikaivoksessa Longyearbyenissä Huippuvuorilla vuonna 1990, joten tämä ei ollut ensikäyntini kaivoksessa. Mutta käynti oli erittäin mielenkiintoinen - kymmenen pistettä mainiosta opastuksesta ja käynnistä!


Sai kokeilla 7 kg painavaa lekaa. / Man fick prova på att slå med den 7 kg tunga släggan.


Ulkona taas helteessä! Lohjan kalkki on hyvälaatuista ja kaivostoimintaa on edelleen alueella. / Ute igen i hettan! Lojo kalk är av god kvalitet och det idkas fortfarande gruvdrift i området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar