Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

torsdag 30 april 2015

Kulttuuriperintöpedaa Arbiksessa - Kulturarvspeda på Arbis

Historisk verkstad på Arbis. / Historian työpaja Arbiksella.

Igår var det dags att hålla en verkstad om 'Det forntida Egypten' för högstadieelever på Arbis. Uppläggningen var följande: presentation, test, paus, verkstad: manus, pyssel och foto med smartphones samt utvärdering.

Först berättade jag litet om temat, Egyptens historia och periodisering, vi såg på några webbsidor och böcker. Därefter gjorde vi Medelhavsmuseets test om hur mycket ens hjärta väger (som finns på museets pysselsida) samt tog en liten paus.

Följande del var själva verkstaden, då vi först skrev manus till en berättelse anknutet till temat: det handlade om bland annat ormgudinnor och faraoner. Sedan gjorde vi en enkel storyboard och började rita och klippa ut sådant vi behövde för att göra en kort animation eller fotoserie på basis av manuset. Vi utnyttjade igen Medelhavsmuseet material på webben. Gruppen på dryga tio personer var indelad i två mindre grupper (i en av dessa deltog även läraren) och arbetet förlöpte väl. Deltagarna upplevde förhoppningsvis att verkstaden gav dem något.

Historisk verkstad på Arbis. / Historian työpaja Arbiksella.

Eilen vedin työpajaa 'Muinaiseen Egyptiin' liittyen yläkoululaisryhmän kanssa Arbiksella. Rakenne oli seuraava: taustaa, testi, tauko (5 min.), paja: käsikirjoitus, tehtävää ja valokuvausta älypuhelimilla sekä palautteen keruu.

Aluksi kerroin vähän teemasta, Egyptin historiasta ja näytin aikajanan, katsoimme internetsivuja ja kirjoja. Seuraavaksi teimme Medelhavsmuseetin testin: kuinka kevyt on sydämesi (löytyy museon tehtävä-sivuilta), sekä pidimme lyhyen tauon.

Seuraava osio oli itse paja, jolloin kirjoitimme ensin käsikirjoituksen kertomukselle, joka liittyi teemaan, muun muassa käärmejumalattarista ja faaraoista. Tämän jälkeen teimme yksinkertaisen storyboardin ja piirsimme och leikkasimme tarinalle tarvittavat rekvisiitat lyhyelle animaatiolle tai kuvasarjalle käsikirjoitukseen liittyen. Hyödynsimme jälleen Medelhavsmuseetin materiaaleja verkossa. Ryhmä koostui reilusta kymmennestä hengestä ja olimme jakautuneet kahteen ryhmään (opettaja mukaanlukien) ja työ sujui hyvin. Osallistujat kokivat toivottavasti, että paja oli antoisa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar