Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

fredag 24 april 2015

"Nuoret ja museo" -koulutus Kotkassa - utbildningen "De unga och museet" i Kotka

Hur skall vi få ungdomar att besöka museer? Denna fråga och många flera som tangerade temat ”De unga och museet” diskuterades på utbildningsdagen i Kotka 22.4, där Tmi Eva Ahl agerade som sakkännare. Utbildningen arrangerades av Kymmenedalens museum (Kymenlaakson museo) i museicentret Vellamo, där museet huserar tillsammans med det statliga Havsmuseet. För tillfället bygger Kymmenedalens museum en ny utställning. Målgruppen för utbildningsdagen var personer inom branschen i Kymmenedalens område. Seminariet lockade ett tjugotal deltagare. Nedan följer en noggrannare rapport över de föredrag jag åhörde.

Tmi Eva Ahl sai kutsun osallistua ja luennoida "Nuoret ja museo" -koulutuspäivänä Kotkassa 22.4.2015. Tilaisuuden järjesti Kymenlaakson museo museokeskus Vellamossa. Noin 20 hengen voimin kuulimme sekä draamatyöpajoista, kulttuuriperintöpedasta että nuorten omia mielipiteitä museoista. Päivä oli hyvin mielenkiintoinen. Alla tarkempi esitys ruotsiksi niistä teemoista, joita itse olin mukana kuulemassa. Kiitos järjestäjille, oli kunnia saada olla mukana!

Dagen inleddes med morgonkaffe, varpå dramaregissören och museipedagogen Irja Ahtovirta berättade om ett projekt i Kouvola kallat ”Hör mig” (Kuule mua). Projektet var dramapedagogiskt och man samarbetade med 20 stycken 8:e klasser och deras modersmålslärare i Kymmenedalen. Tanken var att de unga skulle granska sin identitet i länet och på sina hemorter, i sina hem. Texterna gjordes till ett manus, som blev ett drama med fyra olika uppvisningar, ett hörspel och mycket mer. De unga fick även skriva kritik över uppvisningarna i lokaltidningarna och man samlade in feedback för helheten. Resultatet var med andra ord mycket lyckat. Projektet finansierades av Finska kulturfonden i Kymmenedalen. Vi får hoppas att dylika projekt även arrangeras i framtiden!

Härefter följde mitt föredrag, då jag berättade om olika aspekter på kulturarvspedagogik och presenterade olika projekt jag deltagit i under årens lopp, olika verkstäder och arkeopedagogiska och arkivpedagogiska projekt. Det blev god diskussion och jag hoppas många fick något ut av min presentation.

Efter lunchen fick de unga själv höja sin röst. Två representanter för Kotkas ungdomsfullmäktige (Kotkan NuVa), Ilona Nurminen och Martta Roininen, berättade kort om sin bakgrund och sedan om olika projekt de genomfört, bland annat motionsklubben ”Höntsä” och en årlig självständighetsgala som lockar så mycket som 300 ungdomar varje år. Sedan presenterades deras syn på kultur närmare: de tycker kultur är viktigt, men att det finns för litet program för tonåringar. Bibliotekens sagostunder för barn är bra program, men vad kan sedan arrangeras för dem som blir för gamla för sagorna? Då det gäller museerna är det ytterst viktigt att personer under 18 år har gratis inträde, varpå tröskeln för ett museibesök är låg. Man kunde arrangera temadagar för unga, tyckte de också. Det är även viktigt att själv få pröva dräkter, fotografera, ”göra själv” och lyssna på olika ljudvärldar. Det var nyttigt för oss proffs på plats att få höra detta av ungdomarna själva!

Utbildningsdagen fortsatte ytterligare med aspekter på drama och museipedagogik, men tyvärr måste jag bege av hemåt mot huvudstadsregionen igen. En mycket intressant dag och det var en ära att få delta! Tack till arrangörerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar